UBND huyện Tiểu Cần, Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2022

09/05/2022

UBND huyện Tiểu Cần, Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 55 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 29/04/2022 đến hết ngày 29/05/2022

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Tiểu Cần, khóm 3, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

blank

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: snv.travinh.gov.vn