UBND quận 7, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2024

25/06/2024

UBND quận 7, TP. HCM tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa – Thể thao năm 2024, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 17/07/2024

– Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận 7, TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

blank blank

blank blank blank

blank blank

 

blank blank

 

 

Nguồn tin: www.quan7.hochiminhcity.gov.vn