UBND quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thi tuyển công chức năm 2024

09/07/2024

UBND quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thi tuyển công chức năm 2024, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 04/07/2024 đến 17h00 ngày 02/08/2024

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

 

blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: bactuliem.hanoi.gov.vn