UBND quận Kiến An, Hải Phòng tuyển dụng viên chức GD&ĐT năm 2023

05/06/2023

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 29/5/2023 của Uỷ ban nhân dân quận về việc tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm 2023.
Ủy ban nhân dân quận Kiến An thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm 2023 như sau:

I. SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG
1. Số lượng cần tuyển dụng, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng
Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 65 giáo viên, 16 nhân viên, cụ thể:
1.1. Vị trí giáo viên Mầm non: 31 giáo viên, trong đó:
Yêu cầu có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ngành Giáo dục Mầm non hoặc Sư phạm Mầm non.
1.2. Vị trí giáo viên Tiểu học: 23 giáo viên, trong đó:
– 14 giáo viên Văn hóa; yêu cầu có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành Giáo dục Tiểu học hoặc ngành Sư phạm Tiểu học.
– 05 giáo viên Ngoại ngữ; yêu cầu có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành sư phạm Tiếng Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định).
– 02 giáo viên Âm nhạc; yêu cầu có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành sư phạm Âm nhạc.
– 01 giáo viên Tổng phụ trách Đội; yêu cầu có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành Giáo dục Tiểu học hoặc ngành sư phạm Tiểu học (có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội).
– 01 giáo viên Tin học; yêu cầu có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành sư phạm Tin hoặc ngành Công nghệ thông tin hoặc ngành Tin học ứng dụng (có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định).
1.3. Vị trí giáo viên Trung học cơ sở: 11 giáo viên, trong đó:
– 02 giáo viên Toán; yêu cầu có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành sư phạm Toán học hoặc ngành Toán (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định).
– 03 giáo viên Ngữ Văn; yêu cầu có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên ngành sư phạm Ngữ văn.
– 01 giáo viên Lý; yêu cầu có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành sư phạm Vật lý hoặc Cử nhân khoa học ngành Vật lý.
– 01 giáo viên Sử; yêu cầu có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành sư phạm Lịch sử hoặc ngành sư phạm Văn – Sử.
– 02 giáo viên Thể dục; yêu cầu có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành sư phạm Thể dục thể thao hoặc ngành Giáo dục thể chất hoặc ngành Thể dục thể thao (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định).
– 01 giáo viên Ngoại ngữ; yêu cầu có bằng Đại học trở lên, ngành sư phạm Tiếng Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định).
– 01 giáo viên Tổng phụ trách Đội; yêu cầu có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên ngành sư phạm Âm nhạc (có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội).
1.4. Vị trí nhân viên: 16 nhân viên, trong đó:
– 13 nhân viên Kế toán; yêu cầu có bằng Cao đẳng trở lên, ngành Kế toán hoặc ngành Kiểm toán hoặc ngành Tài chính.
– 02 nhân viên Thư viện, thiết bị; yêu cầu có bằng Trung cấp trở lên, ngành Thư viện hoặc ngành Thư viện, thiết bị hoặc ngành Thông tin – Thư viện.
– 01 nhân viên Thiết bị, thí nghiệm; yêu cầu Cao đẳng trở lên, ngành Thiết bị, thí nghiệm hoặc ngành Công nghệ – Thiết bị.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng
2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
2.2. Người dự tuyển phải đạt điều kiện chung và đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng theo quy định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển.
2.3. Những trường hợp không được đăng ký dự tuyển
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
d) Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
2. Nội dung tổ chức xét tuyển
a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
– Hình thức thi đối với vị trí giáo viên: Thực hành.
– Hình thức thi đối với các vị trí nhân viên: Phỏng vấn.
– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian thi:
+ Thi thực hành không quá 30 phút (trước khi thi thực hành, thí sinh có không quá 10 phút chuẩn bị).
+ Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
– Thang điểm: 100 điểm.
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2.
3. Xác định người trúng tuyển
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm thực hành đạt từ 50 điểm trở lên.
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10, Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
– Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thực hành tại vòng 2 theo quy định.
– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
III. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Phiếu đăng ký dự tuyển
a) Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (có Mẫu gửi kèm).
b) Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị huỷ kết quả trúng tuyển theo quy định.
2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
– Thời gian nhận Phiếu dự tuyển là 30 ngày, từ ngày Thông báo tuyển dụng được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, kể từ ngày 01/6/2023 đến hết ngày 30/6/2023.
– Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu.
3. Địa chỉ và địa điểm tiếp nhận
– Địa điểm tiếp nhận: Phòng Nội vụ quận Kiến An.
– Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
– Người tiếp nhận: Bà Hoàng Thị Anh, chuyên viên phòng Nội vụ quận Kiến An (số điện thoại: 0974.892.682).
4. Hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển
Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính (đối với người gửi qua đường bưu chính, thời gian gửi/nhận tính từ ngày gửi Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo dấu bưu điện trên phong bì Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức).
Một số lưu ý liên quan đến việc đăng ký dự tuyển viên chức và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
– Phiếu đăng ký dự tuyển không được tẩy xóa.
– Thí sinh ký, ghi rõ họ và tên bằng mực xanh ở cuối mỗi chân trang của Phiếu đăng ký dự tuyển.
– Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ, chính xác các nội dung trong Phiếu đăng ký dự tuyển theo đúng mẫu quy định.
– Nộp kèm theo:
+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
+ Hai ảnh màu cỡ 4×6 cm có ghi rõ họ tên, ngày sinh phía sau;
+ Hai phong bì có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.
– Người đăng ký dự tuyển phải cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung, thông tin khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển là đúng sự thật; sau khi nhận thông báo trúng tuyển sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu việc khai sai sự thật thì người đăng ký dự tuyển sẽ bị huỷ kết quả trúng tuyển và không được đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng viên chức kế tiếp do Uỷ ban nhân dân quận tổ chức.
– Sau khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, thí sinh thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tuyển dụng viên chức năm 2023 của Uỷ ban nhân dân quận Kiến An trên cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân quận.
IV. HỒ SƠ CỦA NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển (2 bộ). Đồng thời, thí sinh phải nộp bản gốc (cho vào túi cúc điền đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh và trình độ), trường hợp bản gốc bị mất thì phải xuất trình giấy xác nhận của đơn vị đào tạo (nơi cấp bằng, chứng chỉ gốc) để đối chiếu, kiểm tra.
2. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
(Ngoài bì hồ sơ ghi danh mục các giấy tờ nộp theo thứ tự quy định và số điện thoại liên hệ)
V. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN
Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN
Căn cứ tình hình thực tế và quá trình triển khai kỳ tuyển dụng viên chức, giao Hội đồng tuyển dụng viên chức xem xét, quyết định thời gian, địa điểm thi phù hợp, đảm bảo việc tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân quận (qua phòng Nội vụ quận) để được hướng dẫn.

***** Đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: kienan.haiphong.gov.vn