UBND Quận Tây Hồ, Hà Nội tuyển dụng công chức năm 2024

09/07/2024

Căn cứ Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 03/7/2024 của UBND quận Tây Hồ về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc UBND quận Tây Hồ năm 2024;
UBND quận Tây Hồ thông báo việc tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc UBND quận Tây Hồ năm 2024 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức, cụ thể:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Tuổi dự tuyển: Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có đủ văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển, cụ thể: có trình độ đào tạo chuyên môn từ Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với từng vị trí cần tuyển (có biểu phụ lục 1 chi tiết kèm theo).
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
– Đáp ứng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm ban hành kèm theo Quyết định số 23376/QĐ-SNV ngày 29/3/2024 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Vị trí việc làm các phường thuộc UBND quận Tây Hồ.
2. Những người không được đăng ký dự tuyển
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.
– Đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động.
3. Chỉ tiêu tuyển dụng
Tổng số chỉ tiêu được giao là 120; Tổng số chỉ tiêu đã sử dụng là 92; Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng năm 2024 là: 27 chỉ tiêu
– Vị trí Văn phòng – Thống kê : 07 chỉ tiêu
– Vị trí Địa chính – Môi trường : 05 chỉ tiêu
– Vị trí Xây dựng – Đô thị : 05 chỉ tiêu
– Vị trí Tư pháp – Hộ tịch : 03 chỉ tiêu
– Vị trí Văn hóa – Thông tin : 03 chỉ tiêu
– Vị trí Lao động – TB&XH : 01 chỉ tiêu
– Vị trí Tài chính – Kế toán : 03 chỉ tiêu
(Có biểu phụ lục 1 chi tiết kèm theo)
II. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG
1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng
Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, như sau:
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
2. Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
Lưu ý: Hồ sơ ưu tiên nêu trên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.
III. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, LỆ PHÍ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU
1. Phiếu đăng ký dự tuyển:
Người đăng ký dự tuyển công chức trực tiếp nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ) vào một vị trí việc làm tại một phường có chỉ tiêu tuyển dụng trong quận.
Lưu ý: Cá nhân chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí; trường hợp đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi.
– Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu. Các nội dung khai trong phiếu phải đầy đủ, chính xác từ các giấy tờ bản gốc đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tính đến trước thời điểm chốt nộp phiếu đăng ký dự tuyển.
– Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp phiếu đăng ký dự tuyển (khi nộp xuất trình Căn cước công dân hoặc các giấy tờ chứng minh nhân thân theo quy định), nếu nộp hộ phải xuất trình thêm giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về công chứng hoặc chứng thực.
– Các phiếu điền không đầy đủ thông tin bắt buộc trong phiếu được coi là phiếu không hợp lệ và không đủ điều kiện dự tuyển.
– Đối với các trường hợp là đối tượng ưu tiên theo quy định, thí sinh phải kê khai đối tượng ưu tiên trong Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp kê khai bổ sung sau khi hết hạn nộp hồ sơ sẽ không được tính cộng điểm ưu tiên theo quy định.
– Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của UBND quận Tây Hồ, địa chỉ website: http://tayho.hanoi.gov.vn.
– Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển hoặc thuộc đối tượng không được đăng ký dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
2. Lệ phí dự tuyển:
Lệ phí tuyển dụng thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Căn cứ Thông báo danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng thông báo thời gian, địa điểm, cách thức nộp lệ phí trước khi tổ chức tuyển dụng.
3. Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:
Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ 08h00 ngày 04/7/2024 đến 17h00 ngày 02/8/2024 (trừ các ngày Thứ 7, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định). Cụ thể như sau:
– Buổi sáng từ 08h00 đến 11h30;
– Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00.
4. Địa chỉ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:
Phòng Nội vụ – UBND quận Tây Hồ (Tầng 3 – Số 657 đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Hình thức tuyển dụng:
Thi tuyển 02 vòng theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
2. Nội dung tuyển dụng:
2.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung (Sau khi kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 1)
– Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.
– Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:
+ Phần I: Môn Kiến thức chung: 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.
+ Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu vị trí việc làm ngạch chuyên viên về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định. Thời gian thi 30 phút;
– Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:
+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;
– Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
– Việc tổ chức thi trắc nghiệm vòng 1 thực hiện theo Quy chế tổ chức thi tuyển, tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ.
– Không phúc khảo kết quả đối với bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính.
2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
– Hình thức thi: Thi phỏng vấn
– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị).
– Thang điểm: 100 điểm.
– Việc tổ chức thi phỏng vấn vòng 2 thực hiện theo Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ.
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 (bằng hình thức phỏng vấn).
3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức
a) Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển.
c) Nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch UBND quận quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
– Người có trình độ chuyên môn đăng ký dự tuyển cao hơn;
– Xếp loại tốt nghiệp cao hơn;
– Có điểm học tập trung bình toàn khóa của văn bằng đã sử dụng khi đăng ký dự tuyển cao hơn;
– Có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc đúng vị trí việc làm nhiều hơn;
– Người dự tuyển là nữ;
– Người có tuổi đời cao hơn.
d) Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng lần sau.
Trên đây là Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Tây Hồ năm 2024. Thông báo này được đăng tải công khai trên Báo Hà Nội mới, Cổng thông tin điện tử quận, phường; được niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC quận Tây Hồ, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC các phường.
Thời gian, địa điểm tổ chức thi và các nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng được đăng tải thường xuyên, công khai theo tiến độ tại mục Thông tin tuyển dụng trên Cổng thông tin điện tử quận Tây Hồ (http://tayho.hanoi.gov.vn)./. để các đơn vị, cá nhân liên quan theo dõi, thực hiện.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc UBND quận Tây Hồ năm 2024
UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị quyết số 97/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 32/2021/NĐ-CP, ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 23376/QĐ-SNV ngày 29/3/2024 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Vị trí việc làm các phường thuộc UBND quận Tây Hồ;

Căn cứ Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND quận Tây Hồ về việc phân bổ biên chế công chức khối cơ quan, tổ chức hành chính và cán bộ, công chức khối phường thuộc UBND quận Tây Hồ năm 2024;
Thực hiện Công văn số 2151/SNV-TDQLDTBD ngày 19/6/2024 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc thống nhất chỉ tiêu và góp ý dự thảo Kế hoạch tuyển dụng công chức phường thuộc quận Tây Hồ năm 2024;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ quận.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt 27 chỉ tiêu tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc UBND quận Tây Hồ năm 2024, cụ thể như sau:
– Vị trí Văn phòng – Thống kê : 07 chỉ tiêu
– Vị trí Địa chính – Môi trường : 05 chỉ tiêu
– Vị trí Xây dựng – Đô thị : 05 chỉ tiêu
– Vị trí Tư pháp – Hộ tịch : 03 chỉ tiêu
– Vị trí Văn hóa – Thông tin : 03 chỉ tiêu
– Vị trí Lao động – TB&XH : 01 chỉ tiêu
– Vị trí Tài chính – Kế toán : 03 chỉ tiêu
(Có biểu chi tiết kèm theo)
Điều 2. Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc UBND quận Tây Hồ năm 2024 (Có Kế hoạch cụ thể kèm theo).
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận; Trưởng phòng Nội vụ quận; Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch quận; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các phường và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KẾ HOẠCH
Tuyển dụng công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân các phường thuộc UBND quận Tây Hồ năm 2024
(Kèm theo Quyết định số 1021 /QĐ-UBND ngày 03 / 7 /2024 của UBND quận Tây Hồ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyển dụng bổ sung công chức làm việc tại UBND các phường thuộc UBND quận Tây Hồ đúng vị trí việc làm, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đúng cơ cấu, góp phần xây dựng đội ngũ công chức phường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quận.
2. Yêu cầu:
Việc tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc Quận đảm bảo công khai, khách quan, công bằng, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức, cụ thể:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Tuổi dự tuyển: Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có đủ văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển, cụ thể: có trình độ đào tạo chuyên môn từ Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với từng vị trí cần tuyển (có biểu phụ lục 1 chi tiết kèm theo).
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
– Đáp ứng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm ban hành kèm theo Quyết định số 23376/QĐ-SNV ngày 29/3/2024 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Vị trí việc làm các phường thuộc UBND quận Tây Hồ.
2. Những người không được đăng ký dự tuyển
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.
– Đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động.
3. Chỉ tiêu tuyển dụng
Tổng số chỉ tiêu được giao là 120; Tổng số chỉ tiêu đã sử dụng là 92; Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng năm 2024 là: 27 chỉ tiêu
– Vị trí Văn phòng – Thống kê : 07 chỉ tiêu
– Vị trí Địa chính – Môi trường : 05 chỉ tiêu
– Vị trí Xây dựng – Đô thị : 05 chỉ tiêu
– Vị trí Tư pháp – Hộ tịch : 03 chỉ tiêu
– Vị trí Văn hóa – Thông tin : 03 chỉ tiêu
– Vị trí Lao động – TB&XH : 01 chỉ tiêu
– Vị trí Tài chính – Kế toán : 03 chỉ tiêu
(Có biểu phụ lục 1 chi tiết kèm theo)
III. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG
1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng
Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, như sau:
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
2. Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
Lưu ý: Hồ sơ ưu tiên nêu trên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.
IV. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, LỆ PHÍ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU
1. Phiếu đăng ký dự tuyển:
Người đăng ký dự tuyển công chức trực tiếp nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ) vào một vị trí việc làm tại một phường có chỉ tiêu tuyển dụng trong quận.
Lưu ý: Cá nhân chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí; trường hợp đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi.
– Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu. Các nội dung khai trong phiếu phải đầy đủ, chính xác từ các giấy tờ bản gốc đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tính đến trước thời điểm chốt nộp phiếu đăng ký dự tuyển.
– Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp phiếu đăng ký dự tuyển (khi nộp xuất trình Căn cước công dân hoặc các giấy tờ chứng minh nhân thân theo quy định), nếu nộp hộ phải xuất trình thêm giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về công chứng hoặc chứng thực.
– Các phiếu điền không đầy đủ thông tin bắt buộc trong phiếu được coi là phiếu không hợp lệ và không đủ điều kiện dự tuyển.
– Đối với các trường hợp là đối tượng ưu tiên theo quy định, thí sinh phải kê khai đối tượng ưu tiên trong Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp kê khai bổ sung sau khi hết hạn nộp hồ sơ sẽ không được tính cộng điểm ưu tiên theo quy định.

– Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của UBND quận Tây Hồ, địa chỉ website: http://tayho.hanoi.gov.vn.
– Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển hoặc thuộc đối tượng không được đăng ký dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

2. Lệ phí dự tuyển:
Lệ phí tuyển dụng thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Căn cứ Thông báo danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng thông báo thời gian, địa điểm, cách thức nộp lệ phí trước khi tổ chức tuyển dụng.
3. Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:
Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ 08h00 ngày 04/7/2024 đến 17h00 ngày 02/8/2024 (trừ các ngày Thứ 7, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định). Cụ thể như sau:
– Buổi sáng từ 08h00 đến 11h30;
– Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00.
4. Địa chỉ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:
Phòng Nội vụ – UBND quận Tây Hồ (Tầng 3 – Số 657 đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).
V. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG, XÁC ĐỊNH NGƢỜI TRÚNG TUYỂN VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ TRÚNG TUYỂN
1. Hình thức tuyển dụng:
Thi tuyển 02 vòng theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
2. Nội dung tuyển dụng:
2.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung (Sau khi kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 1)

– Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.
– Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:
+ Phần I: Môn Kiến thức chung: 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.
+ Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu vị trí việc làm ngạch chuyên viên về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định. Thời gian thi 30 phút;
– Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:
+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;
– Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
– Việc tổ chức thi trắc nghiệm vòng 1 thực hiện theo Quy chế tổ chức thi tuyển, tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ.
– Không phúc khảo kết quả đối với bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính.
2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
– Hình thức thi: Thi phỏng vấn
– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị).
– Thang điểm: 100 điểm.
– Việc tổ chức thi phỏng vấn vòng 2 thực hiện theo Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ.
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 (bằng hình thức phỏng vấn).
3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức
a) Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển.
c) Nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch UBND quận quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
– Người có trình độ chuyên môn đăng ký dự tuyển cao hơn;
– Xếp loại tốt nghiệp cao hơn;
– Có điểm học tập trung bình toàn khóa của văn bằng đã sử dụng khi đăng ký dự tuyển cao hơn;
– Có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc đúng vị trí việc làm nhiều hơn;
– Người dự tuyển là nữ;
– Người có tuổi đời cao hơn.
d) Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng lần sau.
4. Hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
Thành phần hồ sơ tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.
VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG
1. Thời gian tổ chức tuyển dụng: Dự kiến tổ chức thi vòng 1 trong tháng 8 năm 2024, thi vòng 2 trong tháng 9 năm 2024.
2. Địa điểm tổ chức tuyển dụng:
Hội đồng tuyển dụng công chức sẽ thông báo địa điểm tổ chức tuyển dụng theo Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển.
VII. KINH PHÍ TUYỂN DỤNG
Kinh phí chi hoạt động xây dựng nội dung ôn tập cho tuyển dụng, xây dựng ngân hàng đề thi và tổ chức thi của Hội đồng tuyển dụng, các Ban, tổ giúp việc của Hội đồng và các nội dung khác có liên quan đến kỳ tuyển dụng được chi từ lệ phí dự thi và nguồn ngân sách UBND quận giao để thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng công chức, viên chức hàng năm.
Mức chi áp dụng theo Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của UBND thành phố; Nghị quyết số 16/2021/NQ- HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND thành phố Hà Nội quy định về nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội và các văn bản pháp lý hiện hành.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Chủ tịch UBND quận
– Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức để tổ chức, thực hiện công tác thi tuyển theo quy định.
– Thành lập Ban giám sát, Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển.

– Công nhận kết quả trúng tuyển, ban hành Quyết định tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc UBND quận Tây Hồ.
2. Hội đồng tuyển dụng công chức
– Thành lập các Ban giúp việc để tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức.
– Lập Kế hoạch chi tiết việc tổ chức thực hiện, thời gian địa điểm tổ chức thi, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người được biết và thực hiện; tổ chức thi, chấm thi, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tuyển dụng công chức theo quy định.
– Tổng hợp kết quả tuyển dụng công chức báo cáo Chủ tịch UBND quận quyết định công nhận.
– Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định pháp luật hiện hành.
3. Ban giám sát kỳ tuyển dụng
– Giám sát quá trình tuyển dụng và địa điểm thi theo Kế hoạch.
– Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm theo quy định tại Điều 36 Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ và theo quy định hiện hành.
4. Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển
Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, tổng hợp danh sách và số lượng đăng ký dự tuyển báo cáo Hội đồng tuyển dụng và UBND quận theo quy định.
5. Phòng Nội vụ quận
– Tham mưu UBND quận xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc UBND quận Tây Hồ năm 2024;
– Tham mưu UBND quận thành lập Hội đồng tuyển dụng, các bộ phận giúp việc của Hội đồng: Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; Ban đề thi; Ban coi thi; Ban phách; Ban chấm thi…
– Là cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng, tham mưu Hội đồng tuyển dụng triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật hiện hành;
– Thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng, chỉ tiêu tuyển dụng và nội dung ôn tập trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển;

– Tham mưu UBND quận chỉ đạo triển khai kiểm tra đối chiếu hồ sơ của người trúng tuyển; xác minh những trường hợp có dấu hiệu sử dụng bằng cấp, giấy tờ giả, không đúng quy định; tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật;
– Tổng hợp, đề nghị Chủ tịch UBND quận phê duyệt kết quả tuyển dụng; Tham mưu ban hành quyết định tuyển dụng, đề nghị Sở Nội vụ Hà Nội bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đối với người trúng tuyển theo quy định;
– Báo cáo theo yêu cầu và báo cáo kết quả tuyển dụng về UBND Thành phố qua Sở Nội vụ Hà Nội;
– Tham mưu kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tuyển dụng công chức theo thẩm quyền.
6. Thanh tra Quận
Cử đại diện lãnh đạo và công chức tham gia làm Trưởng Ban giám sát và thư ký Ban giám sát kỳ thi tuyển; thực hiện giám sát công tác thi tuyển theo thẩm quyền quy định; phối hợp phòng Nội vụ tham mưu UBND, Hội đồng tuyển dụng giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ thi tuyển (nếu có).
7. Công an Quận
– Cử cán bộ, chiến sỹ tham gia Ban giám sát và tham gia đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tại các địa điểm làm việc của Hội đồng tuyển dụng trong suốt kỳ tuyển dụng;
– Phối hợp với phòng Nội vụ quận tổ chức xác minh hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển (khi có yêu cầu) và tham mưu UBND quận xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.
8. Trung tâm y tế quận
Cử cán bộ, bác sĩ tham gia trực tại các địa điểm tổ chức tuyển dụng (trong thời gian tổ chức tuyển dụng theo Kế hoạch) đảm bảo sức khỏe cho Hội đồng tuyển dụng và thí sinh dự tuyển.
9. Phòng Tài chính – Kế hoạch quận
– Phối hợp, hướng dẫn phòng Nội vụ xây dựng dự toán, quyết toán kinh phí phục vụ kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường theo quy định.
– Tham mưu UBND quận bố trí kinh phí phục vụ công tác tuyển dụng công chức phường theo quy định.
10. Văn phòng HĐND&UBND quận

– Phối hợp với phòng Nội vụ chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tuyển công chức làm việc tại UBND các phường thuộc UBND quận Tây Hồ năm 2024; Liên hệ với các đơn vị có liên quan để đảm bảo cung cấp điện, nước tại các địa điểm tổ chức công bố hướng dẫn ôn tập cho thí sinh, khai mạc kỳ thi tuyển và tổ chức thi tuyển.
– Phối hợp với phòng Nội vụ, thư ký Hội đồng tuyển dụng kịp thời đăng tải các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức phường trên Cổng thông tin điện tử quận.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND quận, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng phân công.
11. Công ty Điện lực Tây Hồ
Có kế hoạch đảm bảo cung cấp điện tại địa điểm thi tuyển trong những ngày tuyển dụng.
12. UBND các phường
– Niêm yết, thông báo công khai Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc UBND quận Tây Hồ năm 2024 tại đơn vị theo quy định.
Căn cứ Kế hoạch, yêu cầu các phòng, ban, ngành có liên quan phối hợp thực hiện để kỳ tuyển dụng được diễn ra thuận lợi, nghiêm túc, đúng quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các đơn vị báo cáo về UBND quận Tây Hồ, Hội đồng tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc UBND quận Tây Hồ năm 2024 (qua phòng Nội vụ) để phối hợp giải quyết.
Các nội dung thông báo khác có liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc UBND quận Tây Hồ năm 2024 được niêm yết công khai tại Trụ sở UBND Quận và trên Cổng thông tin điện tử quận Tây Hồ (http://tayho.hanoi.gov.vn)./

*****Tệp đính kèm : 

Phiếu đăng ký dự tuyển

Biểu chỉ tiêu công chức phường

Nguồn tin: tayho.hanoi.gov.vn