UBND tỉnh Đắk Nông tiếp nhận vào làm công chức năm 2023

03/03/2023

UBND tỉnh Đắk Nông tiếp nhận vào làm công chức năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 43 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: tuyduc.daknong.gov.vn