UBND tỉnh Đắk Nông tuyển dụng công chức năm 2023

23/02/2023

UBND tỉnh Đắk Nông tuyển dụng công chức năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 61 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng

– Địa điểm: tại các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa có nhu cầu tuyển dụng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

blank blank

blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: daknong.gov.vn