UBND TP. Quảng Ngãi thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2023

31/08/2023

Ngày 10/7/2023 UBND thành phố Quảng Ngãi ban hành Quyết định 3166/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2023;
UBND thành phố Quảng Ngãi thông báo tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2023, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

TT Vị trí cần tuyển Số lượng (chỉ tiêu)
1 Giáo viên mầm non hạng III 09
2 Giáo viên tiểu học hạng III 58
3 Giáo viên trung học cơ sở hạng III 42
TỔNG CỘNG 109

(Chi tiết về chỉ tiêu tuyển dụng có Phụ lục kèm theo)

II. ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện đăng ký tuyển dụng
Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển giáo viên:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
b) Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.
c) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
d) Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định; đ) Có lý lịch rõ ràng.
e) Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng, chức danh nghề nghiệp giáo viên cần tuyển, cụ thể:
– Giáo viên mầm non hạng III: có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.
– Giáo viên tiểu học hạng III: có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
– Giáo viên trung học cơ sở hạng III: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưỏng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
3. Thí sinh có trình độ cao, khi đăng ký tuyển dụng vào vị trí việc làm yêu cầu trình độ thấp hơn, nếu trúng tuyển thì xếp lương ở chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
a) Người dự tuyển phải nộp 01 bộ hồ sơ được đựng trong túi đựng hồ sơ, ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ thường trú, điện thoại liên hệ, hồ sơ gồm có:
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu, người đăng ký dự tuyển giáo viên phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.
– Bản photo Bằng tốt nghiệp chuyên môn, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển. Lưu ý: Đối với các trường hợp sử dụng bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý Chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực.
– Bản photo Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên môn không thuộc ngành đào tạo giáo viên.

– Văn bằng, chứng chỉ hoặc Giấy xác nhận chứng minh có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và có khả năng sử dụng ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển.
– 03 bì thư (có dán tem, ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận).
– Các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có).
Ngoài các thành phần trong hồ sơ nêu trên, trong bì hồ sơ bỏ kèm theo các mẫu: Giấy biên nhận hồ sơ (theo mẫu 01); Phiếu kiểm tra hồ sơ (theo mẫu 02). Các mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử thành phần của UBND thành phố Quảng Ngãi, địa chỉ: thanhpho.quangngai.gov.vn.
b) Sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng giáo viên để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 17, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
c) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cấp có thẩm quyền ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG
1. Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM
1. Nội dung và hình thức xét tuyển
Xét tuyển giáo viên được thực hiện theo 2 vòng như sau:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì người dự tuyển được tham gia dự thi vòng 2.
– Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
+ Hình thức: Thi viết.
+ Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
+ Thời gian: 180 phút.
+ Thang điểm: 100 điểm.
2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển giáo viên
– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:
+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm.
– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 bằng nhau (sau khi cả 02 đều được cộng với điểm ưu tiên bằng nhau, hoặc cả 02 đều không được cộng điểm ưu tiên) ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có trình độ chuyên môn cao hơn là người trúng tuyển, nếu cùng trình độ chuyên môn thì người có điểm kết quả học tập xếp loại toàn khóa cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
– Không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
3. Xác định nguyện vọng của người trúng tuyển
Trên cơ sở chỉ tiêu tuyển dụng theo nhu cầu của các trường học đã đăng ký, UBND thành phố sẽ tổ chức họp toàn thể thí sinh trúng tuyển để được tự lựa chọn nguyện vọng đến đơn vị công tác theo thứ tự ưu tiên lấy điểm từ cao đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của mỗi vị trí việc làm (đối với vị trí việc làm có trên 01 chỉ tiêu tuyển dụng).
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:
1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ: từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 30/9/2023 (trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật). Việc nhận hồ sơ phải có giấy biên nhận của người thu nhận hồ sơ.
2. Địa điểm: thí sinh đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ thành phố Quảng Ngãi (Số 57, đường Phan Đình Phùng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

3. Phí dự tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (Lệ phí thi và thời điểm nộp lệ phí thi Hội đồng thi sẽ thông báo cụ thể đến các thí sinh sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ).
4. Thời gian tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) dự kiến vào ngày 29/10/2023, UBND thành phố sẽ có thông báo đến từng thí sinh (gửi giấy báo về cho thí sinh và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND thành phố Quảng Ngãi, địa chỉ: thanhpho.quangngai.gov.vn). Địa điểm tổ chức thi UBND thành phố sẽ thông báo cụ thể trên Trang thông tin điện tử của thành phố Quảng Ngãi tại địa chỉ: http://thanhpho.quangngai.gov.vn.
Thông tin chi tiết (nếu chưa rõ) xin liên hệ Phòng Nội vụ thành phố Quảng Ngãi, địa chỉ: số 57 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua số điện thoại: 0255.3837398 để được hướng dẫn.
Trên đây là Thông báo tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2023./.

Nguồn tin: thanhpho.quangngai.gov.vn