UBND TX. Cai Lậy, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2023

07/11/2023

Căn cứ Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy năm 2023.

Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thị xã năm 2023, như sau:

I. SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG

1. Số lượng người làm việc cần tuyển dụng: Tổng số người làm việc cần tuyển: 95 người, cụ thể:

a) Các đơn vị sự nghiệp công lập khác:

– Phóng viên (Phóng viên hạng III – mã số: V.11.02.06): 01 chỉ tiêu

– Phương pháp viên (Phương pháp viên hạng III – mã số: V.10.06.20): 01 chỉ tiêu.

– Khuyến nông viên (Khuyến nông viên hạng III – mã số: V.03.09.26): 01 chỉ tiêu.

b) Các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục, đào tạo (trường học):

* Bậc mầm non:

– Giáo viên mầm non hạng III – mã số: V.07.02.26: 21 chỉ tiêu.

– Kế toán (Kế toán viên – mã số: 06.031): 04 chỉ tiêu.

* Bậc tiểu học:

– Giáo viên tiểu học hạng III – mã số V.07.03.29: 18 chỉ tiêu, trong đó:

+ Giáo viên tiểu học: 13 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Mỹ thuật: 01 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Tin học: 02 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Tiếng Anh: 01 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Âm nhạc: 01 chỉ tiêu.

– Kế toán (Kế toán viên – mã số: 06.031): 02 chỉ tiêu.

– Văn thư (Văn thư viên trung cấp – mã số 02.008): 02 chỉ tiêu.

– Thư viện (Thư viện viên hạng IV – mã số: V.10.02.07): 01 chỉ tiêu.

– Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin hạng IV – mã số: V.11.06.15): 02 chỉ tiêu.

* Bậc trung học cơ sở:

– Giáo viên trung học cơ sở hạng III – Mã số V.07.04.32: 22 chỉ tiêu, trong đó:

+ Giáo viên Âm nhạc: 02 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Công nghệ: 04 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Giáo dục công dân: 01 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Địa lí: 05 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Hóa học: 02 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Khoa học tự nhiên: 03 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Lịch sử: 01 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Mỹ thuật: 01 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Sinh học: 02 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Tổng phụ trách đội: 01 chỉ tiêu.

– Kế toán (Kế toán viên – mã số: 06.031): 02 chỉ tiêu.

– Văn thư (Văn thư viên trung cấp – mã số 02.008): 07 chỉ tiêu.

– Thư viện (Thư viện viên hạng IV – mã số: V.10.02.07): 05 chỉ tiêu.

– Thiết bị, thí nghiệm (Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm – mã số: V.07.07.20): 04 chỉ tiêu.

– Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin hạng IV – mã số: V.11.06.15): 02 chỉ tiêu.

2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện xét tuyển: Số lượng viên chức cần tuyển dụng ở từng vị trí việc làm cụ thể theo Bảng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2023 (đính kèm).

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những trường hợp không được đăng ký dự tuyển viên chức

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm. Người đăng ký dự tuyển viên chức phải kê khai đầy đủ, trung thực các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển và chỉ đăng ký vào 01 vị trí tuyển dụng. Trường hợp thí sinh đăng ký vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ không được dự đợt xét tuyển viên chức thị xã Cai Lậy năm 2023 và Phiếu đăng ký dự tuyển sẽ không được trả lại.

Khi điền nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển đề nghị thí sinh đọc kỹ hướng dẫn, thông báo và Bảng chỉ tiêu tuyển dụng kèm theo Thông báo này để đăng ký chính xác đơn vị, vị trí việc làm dự tuyển

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những trường hợp không được đăng ký dự tuyển viên chức

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm. Người đăng ký dự tuyển viên chức phải kê khai đầy đủ, trung thực các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

(Phiếu dự tuyển được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy tại địa chỉ: http://txcailay.tiengiang.gov.vn)

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển và chỉ đăng ký vào 01 vị trí tuyển dụng. Trường hợp thí sinh đăng ký vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ không được dự đợt xét tuyển viên chức thị xã Cai Lậy năm 2023 và Phiếu đăng ký dự tuyển sẽ không được trả lại.

Khi điền nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển đề nghị thí sinh đọc kỹ hướng dẫn, thông báo và Bảng chỉ tiêu tuyển dụng kèm theo Thông báo này để đăng ký chính xác đơn vị, vị trí việc làm dự tuyển.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày 02 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 01 tháng 12 năm 2023, trong giờ hành chính).

2. Địa chỉ và địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích gửi về địa chỉ:

Phòng Nội vụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Địa chỉ: số 70, đường 30/4, khu phố 2, Phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Số điện thoại: 0273.3710.239 (người tiếp nhận Phiếu: ông Phan Tuấn Hải, công chức Phòng Nội vụ).
Trường hợp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua dịch vụ bưu chính công ích thì thời gian đăng ký tính theo dấu bưu điện.

3. Phí tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Sau khi tổng hợp số lượng đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo mức thu phí tuyển dụng đến các thi sinh, cụ thể:

Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh;
Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh;
Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh
V. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: việc tuyển dụng được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển viên chức: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: Phỏng vấn.
Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
Thang điểm: 100 điểm.
Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi phỏng vấn.​
3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

c) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy quyết định người trúng tuyển.

d) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

1. Thời gian: dự kiến trong tháng 12 năm 2023.

2. Địa điểm: dự kiến tại trụ sở Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy.

(Thời gian và địa điểm xét tuyển chính thức sẽ thông báo đến các thí sinh sau).

Các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy (địa chỉ: http://txcailay.tiengiang.gov.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy (địa chỉ: số 70, đường 30/4, khu phố 2, Phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Đề nghị các thí sinh đăng ký dự tuyển thường xuyên theo dõi để kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng./.

blank blank blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Bảng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2023

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: txcailay.tiengiang.gov.vn