UBND Tx. Hòa Thành, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2023

07/08/2023

Thực hiện Quyết định số 1503/QĐ-SNV ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã Hòa Thành năm 2023.
Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành thông báo xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã Hòa Thành năm 2023, cụ thể như sau:

I. Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng
Tổng số chỉ tiêu xét tuyển tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã năm 2023 là 05 chỉ tiêu, cụ thể như sau:
– Vị trí Công tác Thông tin, Tuyên truyền (Hướng dẫn viên văn hóa hạng IV, mã số V.10.07.24; Phương pháp viên hạng IV, mã số V.10.06.21): 02 chỉ tiêu; Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên phù hợp với lĩnh vực văn hóa cơ sở;
– Vị trí Công tác Văn hóa, Văn nghệ (Phương pháp viên hạng IV, mã số V.10.06.21): 01 chỉ tiêu; Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên phù hợp với lĩnh vực văn hóa cơ sở;
– Vị trí Công tác Phát thanh, Truyền thanh (Phát thanh viên hạng IV, mã số V11.10.30): 01 chỉ tiêu; Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên;
– Vị trí Công tác Thể dục, Thể thao (Huấn luyện viên hạng III, mã số V.10.01.03): 01 chỉ tiêu; Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực thể dục thể thao.
II. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển
1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự xét tuyển viên chức: thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức ngày 15/11/2010, cụ thể:
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ);
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với từng vị trí tuyển dụng
(Kèm theo Danh sách nhu cầu tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã Hòa Thành năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành).

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
+ Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).
+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).
IV. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên Báo Tây Ninh (báo in), Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành (https://hoathanh.tayninh.gov.vn).
– Thời hạn tiếp nhận: từ ngày 01/8/2023 đến hết ngày 30/8/2023.
– Địa điểm tiếp nhận: Phòng Nội vụ thị xã Hòa Thành; địa chỉ: số 87A, đường Hùng Vương, khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh (số điện thoại liên hệ: 0276 3841231).
V. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm xét tuyển
1. Hình thức và nội dung xét tuyển
Xét tuyển viên chức sự nghiệp văn hóa, thể thao được thực hiện theo 2 vòng như sau:
1.1. Vòng 1
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
1.2. Vòng 2
a) Hình thức xét tuyển: thí sinh dự phỏng vấn trực tiếp một số nội dung về Luật Viên chức và chuyên ngành của vị trí đăng ký dự tuyển.
b) Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
c) Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
d) Thang điểm: 100 điểm.
đ) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi phỏng vấn.
2. Thời gian và địa điểm xét tuyển
– Thời gian xét tuyển: Dự kiến trong tháng 9/2023 (Thời gian cụ thể sẽ có thông báo trên Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành)
– Địa điểm xét tuyển: Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành; Địa chỉ: Số 4, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

3. Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Bộ phận Tổ chức – Biên chế Phòng Nội vụ thị xã Hòa Thành (Địa chỉ: Số 87A, đường Hùng Vương, khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh). Điện thoại: 0276 3841231.
Ủy ban nhân dân thị xã Hoà Thành thông báo đến các cơ quan, đơn vị và người dự tuyển được biết.

*****Đính kèm: 

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: hoathanh.tayninh.gov.vn