Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2024

06/05/2024

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2024, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, Đường 23 tháng 3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

 

blank blank

blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: vpubnd.daknong.gov.vn