Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng công chức năm 2024

06/06/2024

Triển khai Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 04/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức vào làm việc tại các các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2024. Được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 1239/TB-SNV ngày 04/6/2024 về việc tuyển dụng công chức đối với cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

1. Số lượng tuyển dụng: 73 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày 04/06/2024 đến ngày 03/7/2024 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ, tầng 3, toà nhà liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

 

blank blank

blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức

Nguồn tin: quangninh.gov.vn