Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2023

15/09/2023

Căn cứ Thông báo số 250/TB-SNV ngày 07/9/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về việc xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi;
Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi năm 2023, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng; tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của vị trí việc làm cần tuyển; hồ sơ dự tuyển: được thực hiện theo Thông báo số 250/TB-SNV ngày 07/9/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi (có đính kèm).
2. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:
– Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 ngày 06/10/2023 (nộp trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật).
– Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức – Cán bộ, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 19 Nguyễn Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Số điện thoại liên hệ: 0984891821 (Thùy Dung, Phòng Tổ chức – Cán bộ).
– Phí dự tuyển: Thí sinh đăng ký dự tuyển có trách nhiệm nộp lệ phí theo quy định là 300.000 đồng/01 thí sinh. Lệ phí nộp cùng lúc và tại địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.
Mọi thông tin liên quan đến kỳ xét tuyển viên chức, đề nghị thí sinh theo dõi trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: snv.quangngai.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử Sở Y tế, địa chỉ: https://syt.quangngai.gov.vn.
Trên đây là Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi năm 2023.
Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi Thông báo./.

***** Đính kèm:

MẪU 01

MẪU 02

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

PHỤ LỤC CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VC 2023

 

>>>>> Xem thêm: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2023

Nguồn tin: syt.quangngai.gov.vn