UBND tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng công chức năm 2021

10/05/2021

UBND tỉnh vừa ban hành thông báo số 54/TB-UBND về nhu cầu tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

1. Nhu cầu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu tuyển dụng công chức của các cơ quan hành chính.

Chi tiết về nhu cầu tuyển dụng; điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của tỉnh http://www.quangninh.gov.vn, Trang thông tin điện tử thành phần của Sở Nội vụ, niêm yết tại Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển, thi tuyển.

3. Tiếp nhận hồ sơ:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 07/5/2021 đến ngày 05/06/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ, tầng 3, toà nhà liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Sở Nội vụ qua số điện thoại: 0203.3835867; 0203.3633604 để được giải đáp và hướng dẫn.

***** Chi tiết cụ thể như sau:

UBND tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng công chức năm 2021 UBND tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng công chức năm 2021

UBND tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng công chức năm 2021 UBND tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng công chức năm 2021

UBND tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng công chức năm 2021 UBND tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng công chức năm 2021 UBND tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng công chức năm 2021

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: PL quảng ninh

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau phieu dang ky du tuyen theo nd 115

Nguồn tin: www.quangninh.gov.vn