Ôn thi công chức, viên chức

Thông báo cung cấp tài liệu ôn thi công chức Tổng cục Thống kê 2022

Trung tâm Bồi dưỡng

kiến thức Hành chính Công
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 39/2022/TTBDKT-HCC

Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2022

 

Thông báo cung cấp tài liệu

ôn thi công chức Tổng cục Thống kê 2022

 

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Hành chính Công (Trực thuộc công ty TNHH LVS Việt Nam) thông báo cung cấp tài liệu ôn thi công chức Tổng cụ Thống kê 2022, cụ thể như sau:

– Kiến thức chung: 500.000đ (Tài liệu Video + Text + Bộ câu hỏi + Bài thi thử)

– Tiếng Anh: 400.000đ (Tài liệu Video + Text)

– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: 600.000đ (Tài liệu Video + Text)

**Tài liệu gồm đường link và mật khẩu để truy cập.

**Giảm 10% cho các bạn mua tài liệu từ 3 môn trở lên.

– Địa điểm mua tài liệu: Số 9 ngõ 43 (Ngõ 51 cũ) – Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội ( Xem bản đồ chỉ đường )

Điện thoại: 02432.191.382

Hotline: 0848.057.110

**Chúng tôi nhận tiền học phí qua các tài khoản sau:

– Số tài khoản: 106001656904
– VietinBank – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

Hoặc:

– Số tài khoản: 0491000092374
– VIETCOMBANK – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

***Xin liên lạc trước khi chuyển khoản.

Demo tài liệu Video:

 

Từ khóa:

Các bài đã đăng