word-the-cao

10 Đề thi thực hành soạn giáo án thi tuyển giáo viên mầm non

Giá: Miễn phí!

Mô tả tài liệu:

ĐỀ SỐ 01:

Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm)

 Anh (chị) hãy soạn 01 giáo án hoạt động học trong Chương trình giáo dục mầm non ở độ tuổi mẫu giáo lớn.

Đề tài: Đếm đến 6, nhận biết các nhóm có 6 đối tượng, nhận biết số 6

Chủ đề: Tự chọn

Câu 2: Xử lý tình huống sư phạm (30 điểm)

– Trong giờ làm quen với toán, khi cô gõ một số tiếng, yêu cầu trẻ nghe và nêu kết quả đếm. Nhưng có trẻ đếm và trả lời không chính xác. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình huống này như thế nào ?

– Trong giờ làm quen với toán, có một trẻ thiếu đồ dùng học tập. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị)  xử lý tình huống này như thế nào ?