word-the-cao

97 câu hỏi và đáp án thi tuyển công chức lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch

Giá: 40,000

Tài liệu gồm 97 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án thi tuyển công chức lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch

Tham khảo tài liệu:

Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch

Câu 1: Kết quả xử lý văn bản trái pháp luật do cấp xã ban hành phải được công bố công khai sau bao nhiêu ngày?

A. Chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định xử lý.

B. Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định xử lý.

C. Chậm nhất sau 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định xử lý.

D. Chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định xử lý.

 

Câu 2: Thứ tự ưu tiên của văn bản được sử dụng để rà soát, hệ thống hóa theo quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP?

A. Bản chính; Bản sao y bản chính; Văn bản đăng trên công báo điện tử.

B. Văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; Bản chính; Bản sao y bản chính

C. Văn bản đăng trên công báo in; Bản gốc; Bản sao y bản chính.

D. Bản chính; Văn bản đăng trên công báo điện tử; Bản sao lục của cơ quan, người có thẩm quyền.

 

Câu 3: Cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài?

A. Sở Tư pháp nơi cư trú của người mẹ.

B. UBND cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ

C. UBND cấp xã nơi cư trú của người cha nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ.

D. UBND cấp xã nơi cha và mẹ trẻ hiện đang cư trú.

 

Câu 4: Đối tượng nào sau đây không thuộc diện sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch theo quy định của Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch?

A. Người nước ngoài có yêu cầu giải quyết các việc về hộ tịch.

B. Bộ Ngoại giao.

C. Bộ Tư pháp.

D. Cả 3 đáp án đều đúng

 

Câu 5: Việc ghi thông tin về cha, mẹ trẻ khi đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi, có giấy tờ kèm theo ghi thông tin về cha, mẹ nhưng không tìm được cha, mẹ đẻ sau khi thông báo được thực hiện như thế nào?

A. Chỉ ghi chú trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh.

B. Chỉ ghi chú trong cột ghi chú của Giấy khai sinh

C. Không ghi thông tin trong Giấy khai sinh nhưng ghi đầy đủ trong Sổ đăng ký khai sinh.

D. Ghi đầy đủ thông tin trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh.