pdf-nạp thẻ

95 câu hỏi trắc nghiệm và Đáp án thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Chăm sóc sức khỏe và Y tế dự phòng

Giá: 40,000

Tài liệu dài 28 trang, bao gồm 95 câu hỏi trắc nghiệm và Đáp án thi công chức tỉnh, Chuyên ngành: Chăm sóc sức khỏe và Y tế dự phòng.

Bao gồm các tài liệu:

– Nghị định 122/2014/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế

– Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

– Luật 03/2007/QH12 Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

– Quyết định 255/2006/QĐ-Ttg phê duyệt chiến lược quốc gia y tế dự phòng việt nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

– Quyết định số 30/2008/QĐ-Ttg Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

– Quyết định số 122/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030

– Luật 40/2009/QH12 Khám bệnh, chữa bệnh

– Nghị định 101/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch

– Quyết định 02/2016/QĐ-TTg Quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm

– Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS),

–  Luật số 71/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

– Nghị định 108/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

– Quyết định số 608/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030

– Nghị định 117/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

– Nghị định 122/2014/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế

 

95 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN THI CÔNG CHỨC TỈNH

Chuyên ngành: CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ Y TẾ DỰ PHÒNG

Câu 1: Nội dung thuộc thanh tra chuyên ngành về mỹ phẩm:

A. Thanh tra việc thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm;

B. Thanh tra việc thực hiện quy định về công bố sản phẩm mỹ phẩm; Thanh tra việc thực hiện quy định về hồ sơ thông tin sản phẩm mỹ phẩm (PIF) theo quy định;

C. Thanh tra việc thực hiện quy định về nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm; Thanh tra việc thực hiện quy định về thông tin, quảng cáo, ghi nhãn mỹ phẩm;

D. Ba phương án còn lại;

 

Câu 2: Thẩm quyền ra quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra Sở Y tế:

A. Trình Giám đốc Sở Y tế ra quyết định thành lập Đoàn thanh tra, Đoàn thanh tra liên ngành theo kế hoạch thanh tra được duyệt hoặc theo yêu cầu đột xuất.

B. Chánh Thanh tra Sở Y tế báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Chánh Thanh tra Bộ Y tế về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của mình.

C. Thanh tra Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp kế hoạch thanh tra của Thanh tra Sở Y tế và của các Chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành xây dựng kế hoạch thanh tra năm sau trình Giám đốc Sở Y tế.

D. Chánh Thanh tra Sở Y tế ra quyết định thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành đối với các cơ quan, tổ chức cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế.

 

Câu 3: Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế trong lĩnh vực y tế dự phòng là:

A. Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng chống dịch bệnh ở địa phương.

B. Chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; dự phòng và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vệ sinh và sức khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh;

C. Tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số – kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc sức khoẻ sinh sản;

D. Tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật; kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Y tế quy định.

 

Câu 4: Bệnh nào dưới đây thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm A:

A. Bệnh đậu mùa

B. Bệnh bạch hầu.

C. Bệnh thương hàn.

D. Đáp án 2 và 3.

 

Câu 5: Bệnh nào dưới đây không thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm A:

A. Bệnh bạch hầu, Bệnh thương hàn.

B. Bệnh thương hàn.

C. Bệnh bạch hầu

D. Bệnh đậu mùa.