word-the-cao

100 câu hỏi trắc nghiệm và ĐÁP ÁN ôn thi công chức chuyên ngành THỂ DỤC VÀ THỂ THAO

Giá: 40,000


Tài liệu dài 29 trang, gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm và ĐÁP ÁN ôn thi công chức chuyên ngành THỂ DỤC VÀ THỂ THAO

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC

Chuyên ngành: THỂ DỤC VÀ THỂ THAO

 

Câu 1: Theo quy định tại Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ, hành vi nào sau đây là gian lận trong hoạt động thể thao?

A. Gian lận tên, tuổi, giới tính trong thi đấu thể thao.

B. Trực tiếp làm sai lệch kết quả thi đấu thể thao.

C, Gian lận về thành tích và tuyển chọn người vào đội tuyển thể thao, các trường năng khiếu thể

D. Cả ba phương án còn lại

 

Câu 2: Theo quy định tại Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ, hành vi nào sau đây là cản trở hoạt động thể dục, thể thao hợp pháp của tổ chức, cá nhân?

A. Không bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện và thi đấu thể thao trong phạm vi nhiệm vụ của mình.

B. Lạm dụng quyền hoặc dùng ảnh hưởng của mình để ngăn cản các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao.

C. Không tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao cho các tổ chức, cá nhân liên quan trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của mình.

D. Cả ba phương án còn lại

 

Câu 3; Theo quy định tại Luật Thể dục thể thao năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao năm 2018 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao năm 2018, giáo viên, giảng viên thể dục thể thao không có quyền và nghĩa vụ gì?

A. Tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khoá, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu thể thao.

B. Tôn trọng, đối xử công bằng và thực hiện các quy định đảm bảo an toàn cho người học.

C. Không giảng dạy môn học giáo dục thể chất theo đúng chương trình.

D. Được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù theo quy định của Chính phủ.

 

Câu 4: Theo quy định tại Luật Thể dục thể thao năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao năm 2018, người học tập môn học giáo dục thể chất không có quyền và nghĩa vụ gì?

A. Không học tập môn học giáo dục thể chất.

B. Được tham gia các hoạt động thể thao theo sở thích.

C. Được tuyển chọn vào các trường năng khiếu thể thao.

D. Được sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường

 

Câu 5: Theo quy định tại Luật Thể dục thể thao năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao năm 2018, vận động viên thể thao thành tích cao có quyền và nghĩa vụ gì?

A. Được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù, tiền lương, tiền hỗ trợ tập luyện, thi đấu thể thao theo quy định của pháp luật

B. Không thực hiện chương trình, giáo án tập luyện của huấn luyện viên.

C. Không chấp hành quy định của Luật thi đấu thể thao và điều lệ giải thể thao.

D. Không thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn.