excel-tailieu

200 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên(Mầm non Từ hạng IV lên hạng III)

Giá: 60,000

Mã Tài liệu: CN303
Danh mục:
Hướng dẫn mua tài liệu

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Môi trường tâm lý xã hội trong trường mầm non là môi trường được tạo dựng trên cơ sở Bầu không khí sư phạm trong nhà trường, mối quan hệ tác động qua lại giữa người lớn với trẻ, người lớn với người lớn, trẻ với trẻ.  Mối quan hệ tác động qua lại giữa người lớn với trẻ, người lớn với người lớn, trẻ với trẻ. Mối quan hệ tác động qua lại giữa giáo viên mầm non, cán bộ công nhân viên trong trường, phụ huynh, khách. Bầu không khí sư phạm trong nhà trường
Các yếu tố cần thiết để xây dựng môi trường tâm lý – xã hội an toàn, lành mạnh trong trường mầm non Sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Sự quan tâm của cộng đồng Sự tích cực, chủ động của đội ngũ giáo viên mầm non Sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo,sự quan tâm của cộng đồng,sự tích cực, chủ động của đội ngũ giáo viên mầm non
Sự phát triển của trẻ được quyết định bởi một tổ hợp các điều kiện Đặc điểm phát triển cơ thể của trẻ, điều kiện sống của trẻ Điều kiện sống, mối quan hệ của trẻ với môi trường xung quanh Đặc điểm phát triển cơ thể của trẻ, điều kiện sống, mối quan hệ của trẻ với môi trường xung quanh, mức độ tích cực của bản thân trẻ Điều kiện sống, mối quan hệ của trẻ với môi trường xung quanh, mức độ tích cực của bản thân trẻ
Việc tạo nên bầu không khí tâm lí – xã hội dựa trên các giá trị trong xây dựng môi trường nhà trường là điều kiện…………. để thúc đẩy hiệu quả giáo dục vì nó đáp ứng các nhu cầu quan trọng của trẻ Quan trọng Tiên quyết Cần thiết Quyết định
 Một môi trường giáo dục an toàn lành mạnh cho trẻ là môi trường  cần tạo cho trẻ cảm thấy: Được an toàn, được chăm sóc và bảo vệ Được yêu thương, được an toàn, được chăm sóc và nuôi dưỡng Được an toàn; Được có giá trị; Được yêu thương; Được hiểu; Được tôn trọng Được tôn trọng,đượclắng nghe, được bảo vệ và chăm sóc
Môi trường tâm lý xã hội thân thiện phát triển ở trẻ năng lực tự đánh giá một cách tích cực và trẻ biết……………. hành vi của mình trong quá trình hoạt động để hài hòa với các thành viên trong lớp.  Tự điều chỉnh Điều chỉnh Sửa chữa Thay đổi
Bầu không khí sư phạm trong trường mầm non, mối quan hệ của người lớn trong trường mầm non với trẻ, mối quan hệ của trẻ với nhau ảnh hưởng lớn đến …………sư phạm. Quá trình Hiệu quả tác động Kết quả Tác động
Một môi trường ………….mà trong đó các mối quan hệ dựa trên lòng tin cậy, sự quan tâm và tôn trọng sẽ khơi dậy động cơ tốt đẹp, sự sáng tạo tự nhiên và gia tăng sự hiểu biết, đồng cảm lẫn nhau giữa giáo viên với trẻ và giữa trẻ với nhau. An toàn, lành mạnh Tâm lý, xã hội Thân thiện Lấy trẻ làm trung tâm
Mọi hình thức kiểm soát bằng cách đe dọa,……….. gây sợ hãi, xấu hổ chỉ khiến trẻ cảm thấy không phù hợp, ngượng ngùng và bất an. Trừng phạt Kỷ luật Gây đau đớn Dùng hình phạt
Với chức năng, nhiệm vụ của trường mầm non là nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em nhằm giúp trẻ em hình thành những yếu tố ban đầu của nhân cách và chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một, phát huy hết những tiềm năng đang nảy nở ở trẻ thì nhà trường cần xây dựng môi trường tâm lý xã hội mang tính chất của …………….. Môi trường an toàn  Môi trường gia đình Môi trường tự do Môi trường thân thiện