excel-tailieu

200 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên(Mầm non Từ hạng IV lên hạng III)

Giá: 60,000

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

       1 Môi trường tâm lý xã hội trong trường mầm non là môi trường được tạo dựng trên cơ sở Bầu không khí sư phạm trong nhà trường, mối quan hệ tác động qua lại giữa người lớn với trẻ, người lớn với người lớn, trẻ với trẻ.  Mối quan hệ tác động qua lại giữa người lớn với trẻ, người lớn với người lớn, trẻ với trẻ. Mối quan hệ tác động qua lại giữa giáo viên mầm non, cán bộ công nhân viên trong trường, phụ huynh, khách. Bầu không khí sư phạm trong nhà trường
       2 Các yếu tố cần thiết để xây dựng môi trường tâm lý – xã hội an toàn, lành mạnh trong trường mầm non Sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Sự quan tâm của cộng đồng Sự tích cực, chủ động của đội ngũ giáo viên mầm non Sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo,sự quan tâm của cộng đồng,sự tích cực, chủ động của đội ngũ giáo viên mầm non
       3 Sự phát triển của trẻ được quyết định bởi một tổ hợp các điều kiện Đặc điểm phát triển cơ thể của trẻ, điều kiện sống của trẻ Điều kiện sống, mối quan hệ của trẻ với môi trường xung quanh Đặc điểm phát triển cơ thể của trẻ, điều kiện sống, mối quan hệ của trẻ với môi trường xung quanh, mức độ tích cực của bản thân trẻ Điều kiện sống, mối quan hệ của trẻ với môi trường xung quanh, mức độ tích cực của bản thân trẻ
       4 Việc tạo nên bầu không khí tâm lí – xã hội dựa trên các giá trị trong xây dựng môi trường nhà trường là điều kiện…………. để thúc đẩy hiệu quả giáo dục vì nó đáp ứng các nhu cầu quan trọng của trẻ Quan trọng Tiên quyết Cần thiết Quyết định
       5  Một môi trường giáo dục an toàn lành mạnh cho trẻ là môi trường cần tạo cho trẻ cảm thấy: Được an toàn, được chăm sóc và bảo vệ Được yêu thương, được an toàn, được chăm sóc và nuôi dưỡng Được an toàn; Được có giá trị; Được yêu thương; Được hiểu; Được tôn trọng Được tôn trọng,đượclắng nghe, được bảo vệ và chăm sóc