pdf-nạp thẻ

94 câu hỏi trắc nghiệm và ĐÁP ÁN ôn thi công chức chuyên ngành Giáo dục và đào tạo

Giá: 40,000

Tài liệu dài 15 trang, gồm 94 câu hỏi trắc nghiệm và ĐÁP ÁN ôn thi công chức chuyên ngành Giáo dục và đào tạo

Bao gồm các nội dung sau:

– Luật Giáo dục năm 2019

– Nghị định 127/2018/NĐ-CP Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

– Thông tư 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/05/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Thông tư số 48/2011/TT- BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non

– Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

– Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/07/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tham khảo tài liệu:

Stt Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
  1 Theo Luật Giáo dục 2019, tổ chức loại hình nhà trường nào sau đây không trong hệ thống giáo dục quốc dân:  

 

Trường dân lập

 

 

Trường tư thục

 

Trường bán công

 

Trường công lập

  2 Theo Luật Giáo dục năm 2019, Chọn cụm từ sau điền vào chỗ trống:

Giáo dục phổ thông không bao gồm giáo dục:………..

 

 

THPT

 

 

Mầm non

 

 

Tiểu học

 

 

THCS

  3 Luật Giáo dục năm 2019 quy định điều lệ nhà trường có mấy nội dung chủ yếu: 7 6 8 9
  4 Luật Giáo dục năm 2019 quy định nhà giáo phải có tiêu chuẩn nào sau đây: Phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm;

Có kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ;

Bảo đảm sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp. Tất cả các phương án

còn lại

  5 Luật Giáo dục năm 2019 quy định nhà giáo có bao nhiêu nhiệm vụ: 4 nhiệm vụ 6 nhiệm vụ 7 nhiệm vụ 5 nhiệm vụ
  6 Luật Giáo dục năm 2019 quy định nhà giáo có bao nhiêu quyền:  

 

6 quyền

 

 

7 quyền

 

 

5 quyền

 

 

4 quyền

  7 Điền từ vào chỗ trống được sử dụng trong điều 75 Luật Giáo dục năm 2019 : Nhà giáo không được có các hành vi sau đây:……buộc học sinh học thêm để thu tiền  

 

 

Ràng

 

 

 

Trói

 

 

 

Ép

 

 

 

Bắt

  8 Theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019, trình độ chuẩn của giáo viên Trung học cơ sở: Cao đẳng sư phạm trở lên Cao đẳng Đại học Cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên
  9 Theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019, Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên là trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên?  

 

Mầm non

 

Trung học cơ sở

 

 

Tiểu học

 

 

THPT

 10 Luật Giáo dục năm 2019 quy định nhà trường có bao nhiêu nhiệm vụ và quyền hạn? 5 6 7 8