audio-text

Bài giảng (Audio) Luật Quản lý thuế thi tuyển công chức Tổng cục Thuế 2017 PHẦN 3

Giá: 40,000

Tài liệu với nội dung về Luật Quản lý thuế bao gồm:

– 1 file audio (Ghi âm trực tiếp trên lớp) với thời lượng: 65 phút

– file text: Slide Luật Quản lý thuế

Nghe thử file Audio: