word-the-cao

100 câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành tài chính – kế toán thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn

Giá: 20,000

Câu hỏi 1

Theo Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND Thành phố Hà Nội thì khoản thu nào dưới đây là khoản thu ngân sách xã, thị trấn hưởng 100%:

A. Thuế Môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh

B. Thuế thu nhập doanh nghiệp

C. Thuế tài nguyên từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ sản xuất

Câu hỏi 2

Theo Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND Thành phố Hà Nội thì khoản thu nào dưới đây là khoản thu ngân sách xã, thị trấn hưởng 100%:

A. Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ các nông trường, trạm trại Nhà nước quản

B. Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ các hộ sản xuất tại địa bàn

C. Lệ phí trước bạ xe máy, ô tô, tàu thuyền và tài sản khác

Câu hỏi 3

Theo Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND Thành phố Hà Nội thì khoản thu nào dưới đây là khoản thu ngân sách phường hưởng 100%:

A. Thu khác từ khu vực kinh tế công thương nghiệp ngoài quốc doanh

B. Các khoản thu phí, lệ phí do phường tổ chức thu (không kể phí xăng dầu, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải)

C. Lệ phí trước bạ nhà đất

Câu hỏi 4

Theo Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND Thành phố Hà Nội thì khoản thu nào dưới đây là khoản thu ngân sách xã, thị trấn hưởng 100%:

A. Thu phạt xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: Hoạt động chống buôn lậu, kinh doanh trái pháp luật, phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông

B. Thu sự nghiệp, phần nộp ngân sách theo quy định từ các hoạt động sự nghiệp do huyện quản lý

C. Thu tiền đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất đối với đất thuộc xã, thị trấn quản lý

 Câu hỏi 5

Theo Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND Thành phố Hà Nội thì khoản thu nào dưới đây là khoản thu ngân sách xã, thị trấn hưởng 100%:

A. Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

B. Tiền cho thuê tài sản, bán và thanh lý tài sản do xã, thị trấn quản lý

C. Thuế tài nguyên từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, và hộ sản xuất