Hỏi đáp và tin tức

Có được xếp lại lương khi thay đổi trình độ đào tạo?

Đơn vị của ông Tô Kiến Đức (Bạc Liêu) có ông A được xếp lương theo trình độ trung cấp, mã ngạch 01.005. Tháng 8/2023, ông A có bằng đại học. Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP, thì cán bộ, công chức có thay đổi trình độ đào tạo phù hợp với chức danh, chức vụ hiện đảm nhiệm thì được đề nghị xếp lương theo trình độ mới kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp.

Ông Đức hỏi, đối với trường hợp cán bộ, công chức cấp xã xếp lương từ ngạch nhân viên lên ngạch chuyên viên có cần chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định xếp lương mới hay không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 và Khoản 2 Điều 38 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người không hoạt động chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì trường hợp ông A được đề nghị Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xếp lương theo trình độ đại học kể từ tháng 8/2023.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng