audio-text

Bài giảng (Audio) Luật Thuế thu nhập cá nhân ôn thi công chức Tổng cục Thuế 2017(Ghi âm trực tiếp trên lớp) PHẦN 2

Giá: 50,000

Tài liệu với nội dung về Luật Thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

– 1 file audio (Ghi âm trực tiếp trên lớp) với thời lượng: 80 phút

– file text: Slide Luật Thuế thu nhập cá nhân

Nghe thử file Audio: