Thi thử

Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục (Giáo viên) bậc Tiểu học tỉnh Bắc Ninh 2023

Giới thiệu về bài thi:

" Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục (Giáo viên) bậc Tiểu học tỉnh Bắc Ninh 2023 " được xây dựng dựa trên bộ tài liệu " Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi viên chức giáo dục (giáo viên) Tiểu học tỉnh Bắc Ninh năm 2023 " với những nội dung sau:

1. Luật viên chức số 58/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần về viên chức).

2. Luật Giáo dục năm 2019 (Luật số 43/2019/QH14).

3. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, gồm: Chương I: Quy định chung; Mục 1, Mục 3, Chương II; Mục 4, Chương IV.

4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, gồm: Chương I: Những quy định chung; Chương II: Tuyển dụng viên chức; Mục 1, Mục 2, Mục 5 Chương III: Sử dụng viên chức.

5. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, gồm: Chương I: Quy định chung; Mục 3, Chương II và Điều 19, Chương III.

6. Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ Trường tiểu học.

 

Lưu ý: Bài thi này là bài thi có thu phí.

- Mã bài thi: TT40

- Giá bài thi: 160.000 VND (Không giới hạn lượt truy cập)

Cách mua bài thi:

Bước 1: Chọn mã bài thi (Trong trường hợp bài thi này là TT40)

Bước 2: Chuyển khoản vào 1 trong các tài khoản sau của chúng tôi:

– Số tài khoản: 106001656904
– VietinBank – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

Hoặc:

– Số tài khoản: 0491000092374
– VIETCOMBANK – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

*** Xin bạn hãy điền số điện thoại của bạn vào nội dung chuyển khoản

Bước 3: Nhắn tin vào số điện thoại 0848.057.110 với các nội dung sau:

– Tên ngân hàng của chúng tôi mà bạn vừa chuyển khoản vào
– Số tiền bạn đã chuyển khoản
– Địa chỉ email của bạn

– Mã bài thi mà bạn muốn mua

Sau khi nhận được chuyển khoản và tin nhắn của bạn, chúng tôi sẽ gửi mail cho bạn gồm các nội dung để truy cập bài thi.

Quy cách của bài thi:

* Chấm điểm tự động.

* Mỗi lần làm lại bài thi các câu hỏi sẽ khác.

* Thời gian thi: 60 phút.

* Số câu hỏi: 60 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 30/60

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

***Bạn có thể làm thử một số câu trong bài thi bằng việc bấm vào nút "Bắt đầu làm bài" bên dưới.

Từ khóa:

Các bài đã đăng