Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành của NHNN tuyển dụng viên chức hạng III năm 2023

17/03/2023

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước tuyển dụng viên chức hạng III năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/03/2023 đến hết ngày 14/04/2023

– Địa điểm: Phòng Tổng hợp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: www.sbv.gov.vn