Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2022

16/03/2022

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Xuân (Ban QLDA), thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động vào làm việc tại Ban QLDA năm 2022, như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu.

2. Vị trí việc làm cần tuyển: Bồi thường – Giải phóng mặt bằng.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ (có giấy khám sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện chứng nhận).

1.2. Tiêu chuẩn chức danh dự tuyển

– Vị trí việc làm Bồi thường – Giải phóng mặt bằng:

+ Về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành: Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ; Quản lý Đất đai; Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

+ Về trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Trường hợp chưa có chứng chỉ về ngoại ngữ theo quy định nêu trên thì được chấp nhận các chứng chỉ theo quy định cũ để áp dụng quy đổi tương đương theo hướng dẫn tại Văn bản số 1104/SGDĐT-TCCB ngày 26/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh.

+ Về trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Nội dung và hình thức xét tuyển

* Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

* Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, kỹ năng thực thi của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bồi thường – GPMB.

Lương và chế độ đãi ngộ

Lương và chế độ đãi ngộ theo thỏa thuận, được trao đổi trực tiếp tại buổi phỏng vấn.

4. Thời gian, địa điểm xét tuyển

– Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 04/2022.

– Địa điểm xét tuyển: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Xuân.

Thời gian, địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ tuyển dụng

5. Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp phiếu đăng ký dự tuyển, không nộp thay hoặc qua đường bưu điện (Có mẫu phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo Thông báo này).

– Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 15/3/2022 đến hết ngày 12/4/2022 (trong giờ hành chính, trừ chủ nhật).

– Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Xuân. Địa chỉ: Tổ dân phố Giang Thuỷ, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

6. Hồ sơ tuyển dụng:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trong quá trình điền thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển nếu có vấn đề chưa rõ, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Xuân hoặc liên hệ ông Hà Văn Nam qua số điện thoại: 0915.794.666 để được hướng dẫn.

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: nghixuan.hatinh.gov.vn