Ban Quản lý các KCN Phú Thọ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022

18/03/2022

Ban Quản lý các KCN Phú Thọ thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ Khu công nghiệp (đơn vị sự nghiệp thuộc Ban Quản lý các KCN Phú Thọ), như sau:

1. Tiêu chẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, số lượng chỉ tiêu

Tiêu chuẩn chung: Đáp ứng theo yêu cầu Điều 22, Luật Viên chức năm 2010 và Điều 2, Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019. Có chứng chỉ ngoại ngữ; chứng chỉ tin học theo quy định.

Số lượng: 02 chỉ tiêu.

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học: chuyên ngành Kế toán; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

2. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ: Các ngày làm việc, từ ngày 18/3 đến 18/4/2022 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: Văn phòng, Ban Quản lý các KCN Phú Thọ, Số 332, đường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định.

3. Hình thức, nội dung xét tuyển; thời gian, địa điểm xét tuyển

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Thời gian tổ chức xét tuyển:

Vòng 01: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển vào ngày 21/4/2022.

Vòng 02: Phỏng vấn kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển ngày 28/4/2022.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Ban Quản lý các KCN Phú Thọ.

Mọi vấn đề liên quan liên hệ trực tiếp với Văn phòng Ban Quản lý các KCN Phú Thọ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, số điện thoại liên hệ: 0210.3.843.021.

Nguồn tin: bqlkcn.phutho.gov.vn