Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét tuyển viên chức năm 2020

05/09/2020

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 6877/KH-UBND ngày 01/9/2020 xét tuyển viên chức Ban Quản lý các khu du lịch năm 2020. Xét tuyển nhằm chọn những người có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định, có tinh thần trách nhiệm với công việc vào làm việc tại các vị trí thuộc Ban Quản lý các khu du lịch thành phố Vũng Tàu.

Theo đó Số lượng viên chức cần tuyển: 03 (ba) chỉ tiêu, vị trí là quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân. Hình thức tuyển dụng là thực hiện thông qua hình thức xét tuyển

 Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức: người đăng ký phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, cụ thể: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lê, có nộp đơn (phiếu) đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràn, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm, đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ, đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định pháp luật.

Những người sau đây không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức: mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).

Nội dung xét tuyển và hình thức xét tuyển: thực hiện theo 02 vòng như sau: Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. Vòng 2: Kiểm tra, sát hạch: hình thức kiểm tra, sát hạch là Phỏng vấn trực tiếp thí sinh; thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút.

Đối với việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức thì người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau: Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên; có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;  Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức là anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2; người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2; và Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Quá trình xét tuyển được thực hiện với trình tự, thời gian dự kiến như sau: Thông báo tuyển dụng là ngày 01/9/2020;  Nhận hồ sơ dự tuyển và nhập hồ sơ, tổng hợp hồ sơ dự tuyển là từ ngày 01/9/2020 đến 01/10/2020; Tổng hợp, rà soát danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển và thẩm định sơ bộ hồ sơ dự tuyển là 02/10/2020; Thành lập Hội đồng xét tuyển 06/10/2020; Họp Hội đồng báo cáo Danh sách hồ sơ dự tuyển và các nội dung phục vụ kỳ xét tuyển là 12/10/2020; Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và thành lập Ban kiểm tra sát hạch là 15/10/2020; Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển là 19-20/10/2020…và Ban hành quyết định tuyển dụng dự kiến tháng 11/2020./

Nguồn tin: vungtau.baria-vungtau.gov.vn