Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo tuyển dụng viên chức năm 2022

24/11/2022

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
Thực hiện Quyết định số 410/QĐ-SNV ngày 15/11/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.
Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng
– Vị trí Lưu trữ: 01 chỉ tiêu.
– Vị trí Tổng hợp – Thống kê: 01 chỉ tiêu.
– Vị trí Hướng dẫn viên: 01 chỉ tiêu.
– Vị trí Quản lý Thi đua – Khen thưởng: 01 chỉ tiêu.
– Vị trí bảo tồn đa dạng sinh học biển và đất ngập nước: 01 chỉ tiêu.
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
3. Điều kiện đăng ký dự tuyển
a) Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
– Đủ 18 tuổi trở lên.
– Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).
– Có lý lịch rõ ràng.
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển.
– Có đủ sức khoẻ để làm việc.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
– Không cư trú tại Việt Nam.
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
c) Yêu cầu về trình độ đối với các vị trí tuyển dụng (Chi tiết tại Phụ lục 1).
4. Hồ sơ dự tuyển
a) Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu tại Phụ lục 2).
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu tại Phụ lục 3).
c) Bản phô tô CMND/CCCD, các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm.
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (Trung tâm y tế huyện, thành phố, thị xã; Bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện…) trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
f) 02 ảnh màu cỡ 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh phía sau) và 03 phong bì có dán tem, ghi rõ họ, tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ của người đăng ký dự tuyển.
5. Thời gian, địa điểm nhận và nộp hồ sơ dự tuyển
– Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 21/11/2022 đến hết ngày 21/12/2022.
– Thời gian nộp hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ dự tuyển vào các ngày trong tuần (trừ Thứ Bảy và Chủ nhật), trong giờ làm việc (Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 17h00) hoặc nộp hồ sơ qua đường bưu điện.
– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính – Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, địa chỉ: Đường Ma Thiên Lãnh, Khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
– Điện thoại liên hệ: 0254.3831.292 hoặc 0254.3830.150.
6. Nội dung xét tuyển
a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp về kiến thức, nghiệp vụ chuyên ngành theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020.
7. Địa điểm và thời gian xét tuyển
– Địa điểm xét tuyển: Tại Hội trường Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, Đường Ma Thiên Lãnh, khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
– Thời gian xét tuyển Vòng 2: Dự kiến trong tháng 12 năm 2022. Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo sẽ thông báo thời gian xét tuyển cụ thể cho thí sinh dự tuyển.
Quá trình lập hồ sơ đăng ký dự tuyển nội dung nào chưa rõ, đề nghị liên hệ trực tiếp ông Lê Hồng Doãn – Số điện thoại: 0254.3831.292 – 0986.851.455 để được hướng dẫn (trong giờ hành chính).
* Ghi chú:
– Hồ sơ dự tuyển nếu không trúng tuyển sẽ không được hoàn trả lại.
– Người dự tuyển nếu không trúng tuyển thì không được bảo lưu kết quả xét tuyển.

***** Tệp đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Sơ yếu lý lịch

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: condaopark.com.vn