Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông – Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2022

19/04/2022

Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông – Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 18/04/2022 đến hết ngày 18/05/2022

– Địa điểm: Tại phòng Tổ chức – Hành chính Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: sogtvt.langson.gov.vn