Báo Tiền Phong tuyển dụng viên chức năm 2023

16/05/2023

Báo Tiền Phong tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 85 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

 

*****Chi tiết cụ thể như sau:

***** Đính kèm: 

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: tienphong.vn