Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm, Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2020

11/11/2020

Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm, Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 08 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 09/11/2020 đến hết ngày 08/12/2020

– Địa điểm: phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm, số 112 Phạm Văn Đồng, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm, Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm, Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm, Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: bvdangthuytram.com.vn