Bệnh viện đa khoa Thanh Chương, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2023

20/11/2023

Bệnh viện đa khoa Thanh Chương tỉnh Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng viên chức gồm:

1. Số lượng, chức danh, vị trí việc làm cần tuyển dụng

 

TT

 

Chức danh tuyển dụng và vị trí việc làm

Số

lượng

Yêu cầu trình độ chuyên môn
1 Khoa Ngoại TH-GMHS
Bác sỹ đa khoa hạng II, III 02 Bác sỹ y khoa, đa khoa
Điều dưỡng hạng III 02 Cử nhân điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 04 Cao đẳng điều dưỡng
2 Khoa Nội tổng hợp
Bác sỹ hạng II, III 02 Bác sỹ y khoa, đa khoa
Điều dưỡng hạng III 02 Cử nhân điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 02 Cao đẳng điều dưỡng
3 Khoa Nội tim mạch – Lão khoa
Bác sỹ hạng II, III 01 Bác sỹ y khoa, đa khoa
Điều dưỡng hạng III 01 Cử nhân điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 01 Cao đẳng điều dưỡng
4 Khoa Hồi sức tích cực chống độc
Bác sỹ hạng II, III 02 Bác sỹ đa khoa, y khoa
Điều dưỡng hạng III 04 Cử nhân điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 03 Cao đẳng điều dưỡng
5 Khoa Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng
Bác sỹ hạng II, III 01 Bác sỹ y học cổ truyền
6 Khoa Khám bệnh
Điều dưỡng hạng IV 03 Cao đẳng điều dưỡng
7 Khoa Dược
Dược sỹ hạng II, III 02 Dược sỹ đại học
8 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Kỹ sư môi trường 01 Cử nhân khoa học môi trường
9 Phòng Quản lý chất lượng-Công tác xã hội
Chuyên viên 01 Cử nhân Quản trị kinh doanh
10 Phòng Tài chính kế toán
Kế toán viên đại học 02 Cử nhân Kế toán, Tài chính
Tổng 36

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:
2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển.
a) Có quốc tịch tại Việt Nam.
b) Đủ 18 tuổi trở lên.
c) Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng chứng chỉ phù hợp.
d) Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, đủ sức khẻo để thực hiện nhiệm vụ.
e) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức.
a) Không cư trú tại Việt Nam.
b) Mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hành sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
3. Thời hạn, địa chỉ tiếp nhận Phiếu dự tuyển.
3.1. Thời gian: Từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 17 tháng 12 năm 2023.
3.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương (Địa chỉ: Khối 6A Thị trấn huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An Điện thoại liên hệ 02383 823 185). Nhận hồ sơ trong giờ hành chính.
4. Hình thức tuyển dụng:
Xét tuyển theo từng đối tượng vị trí việc làm. Địa điểm tại Hội trường tầng 3 bệnh viện đa khoa Thanh Chương. Thời gian xét tuyển dự kiến tháng 01/2024(có thông báo cụ thể sau).

Nguồn tin: yte.nghean.gov.vn