Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2020

22/10/2020

Thực hiện Công văn số 2264/SYT-TCCB ngày 20/10/2020 của Sở Y tế về việc thẩm định Kế hoạch xét tuyển viên chức là Bác sĩ năm 2020, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi thông báo xét tuyển viên chức là Bác sĩ năm 2020 như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu Bác sĩ hạng III.

2. Tiêu chuẩn

– Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa trở lên;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp và có đủ các điều kiện theo quy định, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí dự tuyển;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

f) Các thí sinh được đào tạo theo diện cử tuyển, thí sinh được đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh Quảng Ngãi chỉ được đăng ký dự tuyển vào Bệnh viện Sản – Nhi khi được cấp có thẩm quyền dự kiến bố trí về làm việc tại Bệnh viện Sản – Nhi trước khi cử đi đào tạo.

4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

a) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

5. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2

Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

6. Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp tại Bệnh viện Sản – Nhi 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu, người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu (kèm theo 02 bản sao có chứng thực gồm: Bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, giấy tờ ưu tiên, 03 phong bì có dán tem và 02 ảnh 3×4; Nếu các văn bằng, chứng chỉ là tiếng nước ngoài phải dịch sang Tiếng Việt).

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG XÉT TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển: 

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

2.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 29/9/2020 của Chính phủ.

Sau khi kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Bệnh viện Sản – Nhi phải thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2.

2.2. Vòng 2

a) Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

b) Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự xét tuyển có không quá 15 phút chuẩn bị).

c) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ, PHÍ DỰ TUYỂN

1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 21/10/2020 đến hết ngày 19/11/2020.

2. Địa điểm: Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi, số 184, đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Thời gian dự kiến tổ chức tuyển dụng: Từ ngày 10/12/2020 đến ngày 11/12/2020.

4. Phí dự tuyển: 500.000 đồng/người đăng ký dự tuyển.

Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức đề nghị truy cập website: http://sannhiquangngai.com hoặc liện hệ tại Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi, số điện thoại: 0914617618.

Nguồn tin: sannhiquangngai.com