BTC Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng các chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021

23/06/2021

Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 44-TB/BTCTU về việc thi tuyển đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Theo đó, nhu cầu thi tuyển như sau:

1/ Vị trí, chức danh thi tuyển13 vị trí, cụ thể:

– 01 vị trí Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy;

– 01 vị trí Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;

– 02 vị trí Phó Tổng Biên tập Báo BRVT;

– 01 vị trí Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

– 01 vị trí Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

– 01 vị trí Phó Giám đốc Sở Công thương;

– 01 vị trí Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

– 01 vị trí Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– 01 vị trí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

– 01 vị trí Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

– 01 vị trí Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

– 01 vị trí Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Đối tượng tham gia thi tuyển

– Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch đối với các chức danh dự tuyển hoặc chức danh cao hơn đối với các chức danh dự tuyển.

– Cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch các chức danh: Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, ban, ngành; trưởng, phó Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; bí thư, phó bí thư các huyện, thị, thành ủy, chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố và tương đương trở lên thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2025, 2021- 2026, có chuyên môn phù hợp với chức danh thi tuyển, bổ nhiệm.

– Cán bộ, công chức, viên chức chưa được quy hoạch nhưng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm được quyền tham gia dự tuyển.

3. Thời gian nộp hồ sơ, ôn tập và tổ chức thi tuyển

– Thời gian nộp hồ sơ: Ứng viên đăng ký dự thi nộp hồ sơ theo quy định về Ban Thẩm định (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy), trước ngày 09/7/2021.

– Thời gian ôn tập thi viết kiến thức chung và hướng dẫn viết Đề án: Trước ngày 15/7/2021 (Có thông báo cụ thể sau).

– Thi viết kiến thức chung: Trước ngày 20/7/2021 (Có thông báo cụ thể sau).

– Thi thuyết trình Đề án: Trước ngày 15/8/2021 (Có thông báo cụ thể sau).

4. Địa điểm thi tuyển

– Trường Chính trị tỉnh (số 13 đường Trường Chinh, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa).

* Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Tổ chức Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy số điện thoại: 02543.727360.

***** Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: www.baria-vungtau.gov.vn