BTC Tỉnh ủy Quảng Bình tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2021

18/10/2021

Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Thông báo tuyển dụng vào công chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc,cán bộ khoa học trẻ quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, ngày 05/12/2017 của Chính phủ, vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, đợt 2 năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 13/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và tuyển dụng vào công chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, ngày 05/12/2017 của Chính phủ, vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, đợt 2 năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 công chức loại C (ngạch chuyên viên)

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thời gian thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 18/10/2021 đến hết ngày 18/11/2021, buổi sáng từ 7h30 đến 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 17h trong các ngày làm việc.

– Địa điểm nộp Phiếu đang ký dự tuyển: Tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số 68, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (tầng 2 trụ sở Cơ quan Tỉnh ủy).

Lưu ý: Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển được ban hành kèm theo Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 13/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4. Lệ phí dự tuyển:

– Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

– Thí sinh dự tuyển nộp lệ phí dự tuyển cùng thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.

5. Mọi chi tiết về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí tuyển dụng, hồ sơ dự tuyển, mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển,… được đăng tải trên Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình; Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình (địa chỉ: www.quangbinh.gov.vn); trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Bình (địa chỉ: http://www.qbi.dcs.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ban Tổ chức Tỉnh ủy (tầng 2 trụ sở Cơ quan Tỉnh ủy, số 68, đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Nếu cần biết thêm chi tiết liên hệ Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ & Đào tạo cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; điện thoại 0232 3828 369.

***** Phụ lục chi tiết:

Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển

Nguồn tin: www.quangbinh.gov.vn