BV Phục hồi chức năng-ĐTBNN TP. HCM tuyển dụng lao động năm 2023

17/11/2023

BV Phục hồi chức năng-ĐTBNN TP. HCM tuyển dụng lao động năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 09 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày thông báo đến khi đủ số lượng.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Phục hồi chức năng — Điều trị bệnh nghề nghiệp, sô 313 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: bvphuchoichucnanghcm.vn