Cảng vụ hàng không miền Trung tuyển dụng viên chức năm 2021 – 2022

29/07/2022

Cảng vụ hàng không miền Trung tuyển dụng viên chức năm 2021 – 2022, cụ thể như sau:

1. Số lượng cần tuyển dụng: 22 viên chức

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

– Thời gian: Từ ngày 08/7/2022 đến hết ngày 06/8/2022.

– Địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trụ sở Cảng vụ hàng không miền Trung, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng.

– Điện thoại liên hệ: 0236.3614821.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: maa.gov.vn