Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 tỉnh Bình Dương tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023

21/04/2023

Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 – Tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 20 người.

– Bác sĩ: 01 người.

– Kế toán: 01 người.

– Xây dựng cơ bản: 01 người.

– Phục vụ đời sống: 01 người.

– An ninh trật tự học viên: 06 người.

– Cán bộ tổ: 10 người.

2. Điều kiện dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng, lý lịch tư pháp;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng những yêu cầu khác theo yêu cầu của từng vị trí việc làm.

b) Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm ứng tuyển.

(Phụ lục tiêu chuẩn chức danh đính kèm).

c) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

3. Địa điểm làm việc

Cơ sở cai nghiện ma túy số 3, Ấp 5, xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

4. Hồ sơ, lệ phí dự tuyển viên chức

a) Hồ sơ dự tuyển viên chức

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (Mẫu đính kèm Thông báo) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính; hộp thư điện tử thành phố.

* Lưu ý:

– Chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển.

– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định để tham gia dự tuyển sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

b) Lệ phí dự tuyển

500.000 đồng/thí sinh/lần (áp dụng theo Điều 4, Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính).

5. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ

– Thời hạn nộp hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày ban hành Thông báo.

– Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính Cơ sở cai nghiện ma túy số 3, địa chỉ Ấp 5, xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (nộp trực tiếp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức hoặc qua bưu điện, qua hộp thư điện tử: cscn3.tnxp@tphcm.gov.vn), số điện thoại 02716.554.119 (gặp bà Trần Thị Hiên), Văn phòng Cơ sở cai nghiện ma túy số 3, địa chỉ số 178, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 02835.140.200 (gặp bà Trần Ngọc Dung).

***** Đính kèm:

Phụ lục

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn