Công an tỉnh Đồng Nai tuyển dụng LĐHĐ năm 2022

28/11/2022

Công an tỉnh Đồng Nai tuyển dụng LĐHĐ năm 2022 như sau:

1. Số lượng cần tuyển: 30 người (phụ lục kèm theo)
2. Loại hợp đồng ký kết: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
3. Công việc
– Cấp dưỡng, tạp vụ, hộ lý, vận hành, sửa chữa, bảo trì hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, bảo vệ, trông giữ phương tiện đi lại
4. Tiêu chuẩn
– Độ tuổi: từ đủ 18 tuổi trở lên đến dưới 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ.
– Sức khỏe: có đủ sức khoẻ để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh trong Công an nhân dân (Bệnh xá Công an tỉnh); không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; không sử dụng ma tuý và các chất gây nghiện.
– Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có lý lịch rõ ràng và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.
– Đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị theo quy định của Bộ Công an.
5. Hồ sơ đăng ký
Hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động
– Phiếu đăng ký dự tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân (mẫu số 01) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người lao động đang làm việc;
– Bản Lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú;
– Bản sao (có chứng thực) chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, giấy khai sinh, hộ khẩu thường trú;
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp (bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) theo yêu cầu của công việc cần tuyển;
– Bản sao các loại giấy tờ có giá trị pháp lý chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên sau:
+ Người lao động là vợ hoặc chồng của cán bộ, chiến sĩ đang phục vụ trong Công an nhân dân.
+ Người lao động là thương binh, bệnh binh đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe lao động theo quy định; con đẻ của một trong các trường hợp: liệt sĩ, thương binh, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, cán bộ Công an, con gia đình có công với cách mạng;
+ Người lao động đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hoặc nghĩa vụ quân sự;
+ Người lao động là người dân tộc thiểu số.
6. Thời gian thông báo và địa điểm tiếp nhận hồ sơ
– Thời gian thông báo: từ ngày ra thông báo đến ngày 15/12/2022.
– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Đội Tổng hợp hoặc Đội có chức năng tổng hợp thuộc Công an các đơn vị, địa phương.

***** Tệp đính kèm: 

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: baodongnai.xembao.vn