Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2022

21/09/2022

Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 21/09/2022 đến hết ngày 20/10/2022

– Địa điểm: Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức hành chính – Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: www.ptpphuyen.vn