Hội Thủy sản và Làm vườn tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2022

02/08/2022

Hội Thủy sản và Làm vườn tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 29/08/2022

– Địa điểm: Văn phòng Hội Thủy sản và làm vườn tỉnh Trà Vinh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: snnptnt.travinh.gov.vn