Kiểm toán nhà nước tuyển dụng công chức năm 2023

18/03/2023

Kiểm toán nhà nước tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày 27/3/2023 (từ 8h30 đến 11h và từ 13h30 đến 16h30 các ngày làm việc).

– Địa điểm: Vụ Tổ chức cán bộ, KTNN, phòng 714, tầng 7 trụ sở KTNN, 116 Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.sav.gov.vn