Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng công chức năm 2023

09/05/2023

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng công chức năm 2023, như sau:

I. CHỈ TIÊU

Số chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu, bao gồm:

(i) Làm việc tại Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Hà Nội:

– Chuyên viên đối ngoại: 06 chỉ tiêu tiếng Anh; 02 chỉ tiêu tiếng Pháp; 01 chỉ tiêu tiếng Nga.

– Chuyên viên nghiệp vụ khác (thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, pháp chế, kế hoạch, chế độ chính sách…): 02 chỉ tiêu.

(ii) Làm việc tại Văn phòng Đại diện của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh:

– Chuyên viên đối ngoại: 01 chỉ tiêu tiếng Anh.

Lưu ý: Các thí sinh khi đăng ký cần đăng ký rõ dự tuyển làm việc tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện, tiêu chuẩn

1.1. Điều kiện chung (theo quy định tại Điều 36 Luật cán bộ, công chức):

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

1.2. Điều kiện cụ thể khác:

* Thí sinh dự thi phải có bằng tốt nghiệp từ bậc Đại học (cử nhân) trở lên tại thời điểm đăng ký dự tuyển và trong các chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển.

– Đối với thí sinh ứng tuyển vào các vị trí chuyên viên đối ngoại: tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến đối ngoại, chuyên ngành ngoại ngữ phù hợp với ngoại ngữ dự tuyển, các chuyên ngành thuộc các khối ngành kinh tế, luật, chính sách công, các chuyên ngành khoa học xã hội.

– Đối với các thí sinh ứng tuyển vào vị trí chuyên viên nghiệp vụ khác: tốt nghiệp chuyên ngành thuộc các khối ngành luật, kinh tế, hành chính, quản trị nhân sự.

* Đáp ứng các tiêu chuẩn chính trị đối với công chức làm công tác đối ngoại.

* Thí sinh dự thi vào các vị trí chuyên viên đối ngoại (tiếng Anh, tiếng Pháp) phải có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sau còn thời hạn đến 02/6/2023:

– Đối với thí sinh đăng ký ứng tuyển ngoại ngữ tiếng Anh: chứng chỉ IELTS Academic từ 6,0 điểm trở lên hoặc TOEFL IBT từ 79 điểm trở lên.

– Đối với thí sinh đăng ký ứng tuyển ngoại ngữ tiếng Pháp: chứng chỉ DELF B2 trở lên.

2. Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Lưu ý: Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

III. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Đăng ký dự tuyển

a) Hồ sơ dự tuyển

Những thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện dự tuyển nêu trên cần nộp hồ sơ dự tuyển công chức trực tiếp hoặc qua bưu điện cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam theo lịch nhận hồ sơ. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển 01 vị trí.

Hồ sơ (đựng trong túi hồ sơ) gồm các tài liệu cụ thể như sau:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại địa chỉ vufo.org.vn hoặc thoidai.com.vn/mục Tuyển dụng). Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay/đánh máy nhưng cần ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký. Thí sinh cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật những thông tin đã khai trên Phiếu đăng ký là đúng sự thật.

2. 02 sơ yếu lý lịch tự thuật, có dán ảnh cỡ 4x6cm (theo mẫu tại địa chỉ vufo.org.vn hoặc thoidai.com.vn/mục Tuyển dụng) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản chụp (bản photo, không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y) văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm từ bậc Đại học trở lên (lưu ý những thí sinh tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ ở nước ngoài hoặc các chương trình liên kết với nước ngoài tại Việt Nam nếu được tuyển dụng sẽ cần bổ sung Giấy chứng nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo vào thời điểm thông báo kết quả tuyển dụng theo quy định);

4. Bản chụp (bản photo, không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y) các bằng khen, giải thưởng, giấy chứng nhận thành tích (nếu có);

5. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

6. 04 ảnh cỡ 4x6cm (mới chụp trong thời gian 6 tháng, sau ảnh ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh);

7. 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận (thí sinh dự thi) theo đường bưu điện;

8. Đối với các thí sinh dự tuyển vào vị trí chuyên viên đối ngoại: 01 bản chụp (bản photo, không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y) chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu.

Lưu ý: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ sở cấp chứng chỉ thẩm tra, xác minh tính xác thực của các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Nếu phát hiện có hành vi sai phạm, kết quả thi tuyển của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

b) Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian nộp trực tiếp: từ 8h30-11h00 và từ 14h00-16h00 trong các ngày từ 31/5 – 06/6/2023 (trừ thứ Bảy và Chủ nhật) tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội).

– Thời gian nhận phiếu dự tuyển gửi qua đường bưu điện: từ khi đăng thông báo tuyển dụng đến 17 giờ 00 phút ngày 06/6/2023 (tính theo dấu gửi của bưu điện nhưng không chấp nhận hồ sơ đến sau 09/6/2023). Người dự tuyển gửi hồ sơ về Ban Tổ chức – Cán bộ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, số 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức”.

c) Lệ phí thi tuyển: Thực hiện theo quy định của Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (không hoàn trả lại hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển sau khi đã nộp).

2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Sau khi có thông báo kết quả, người trúng tuyển sẽ có thời hạn 30 ngày để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định hiện hành của Chính phủ và hướng dẫn cụ thể của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng các văn bằng, chứng chỉ, các tài liệu khác không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Liên hiệp các tổ chức hữu nghị có thẩm quyền hủy kết quả trúng tuyển và đề nghị xử phạt cá nhân liên quan theo quy định.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨCTHI TUYỂN, ĐIỀU KIỆN MIỄN MÔN THI VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Nội dung và hình thức thi tuyển

Việc thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy

a) Nội dung thi trắc nghiệm (gồm 03 phần và cụ thể như sau):

– Phần 1: Kiến thức chung: 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức, bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội; quản lý hành chính nhà nước, công chức, công vụ và các kiến thức khác về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Thời gian thi 60 phút.

– Phần 2: Ngoại ngữ (theo đăng ký dự tuyển): 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút.

– Phần 3: Tin học: 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

– Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

c) Miễn phần thi tin học đối với trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên trong các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại Điểm a khoản này, nếu thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì được thi tiếp Vòng 2.

1.2. Vòng 2: Thi nghiệp vụ chuyên ngành (tổng điểm là 100 điểm)

Hình thức và nội dung thi: Kết hợp viết và phỏng vấn, cụ thể:

a. Đối với thí sinh ứng tuyển vào vị trí chuyên viên đối ngoại:

– Thi viết: thí sinh dự thi 02 bài viết gồm: 01 bài viết kiểm tra trình độ ngoại ngữ đăng ký dự tuyển và 01 bài viết bằng tiếng Việt kiểm tra năng lực, kiến thức đối ngoại. Thời gian: 180 phút/bài; tổng điểm: 70 điểm (35 điểm/bài).

– Phỏng vấn: 01 bài phỏng vấn kiểm tra năng lực ngoại ngữ đăng ký dự tuyển và kiến thức đối ngoại. Thời gian: 30 phút/bài; tổng điểm: 30 điểm.

b. Đối với thí sinh ứng tuyển vào vị trí chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ khác:

– Thi viết: 01 bài viết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Thời gian: 180 phút/bài; tổng điểm: 70 điểm.

– Phỏng vấn: thí sinh dự thi 01 bài phỏng vấn bằng tiếng Việt về các vấn đề liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ dự tuyển, những vấn đề cơ bản về vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian:.30 phút; tổng điểm:.30 điểm.

2. Xác định người trúng tuyển

Thực hiện theo Điều 9 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP:

– Thí sinh thi đủ các bài thi của các môn thi tại vòng 2, có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Thí sinh đủ điều kiện xem xét tuyển dụng có kết quả thi tuyển lấy theo tổng điểm vòng 2 (sau khi đã cộng các điểm ưu tiên nếu có) theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ thực hiện thẩm tra lý lịch chính trị, lý lịch tư pháp đối với những thí sinh đạt điểm tuyển dụng. Kết quả thẩm tra lý lịch chính trị, lý lịch tư pháp và kết quả kiểm tra sức khỏe là cơ sở cuối cùng của việc quyết định tuyển dụng.

– Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bảo lưu quyền phân công người trúng tuyển về các đơn vị trực thuộc theo nhu cầu của cơ quan và năng lực của thí sinh.

Lưu ý: Thí sinh không trúng tuyển không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau. Hội đồng tuyển dụng không trả lại hồ sơ với các thí sinh không trúng tuyển.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI

1. Thời gian thi (dự kiến)

Lịch trình thi tuyển công chức như dự kiến dưới đây. Các chi tiết cụ thể sẽ được thông báo căn cứ vào tình hình thực tiễn. Thí sinh cần theo dõi, cập nhật thông tin về lịch trình thi tuyển và các quy định liên quan để chủ động bố trí việc tham dự kỳ thi đúng lịch trình.

1.1. Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1: dự kiến 15/6/2023.

1.2. Phát thẻ dự thi, phổ biến yêu cầu, quy định, hệ thống hóa kiến thức: dự kiến 26/6/2023 tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội).

1.3. Thi vòng 1: dự kiến 30/6/2023.

1.4. Công bố kết quả vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2: dự kiến 14/7/2023.

1.5. Thi vòng 2: 14-20/8/2023 (cả viết và phỏng vấn).

1.6. Công bố kết quả vòng 2: dự kiến 04/9/2023.

1.7. Thông báo kết quả tuyển dụng và danh sách dự kiến người trúng tuyển: dự kiến cuối tháng 9/2023.

2. Địa điểm thi

Trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, 105 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

3. Nơi công bố thông tin về kỳ thi

Đăng trên website của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vufo.org.vn và Tạp chí Thời Đại online thoidai.com.vn, niêm yết tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thông báo.

***** Đính kèm:

– Sơ yếu lý lịch

– Phiếu đăng ký dự tuyển công chức

Nguồn tin: vufo.org.vn