Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương tuyển dụng công chức loại D năm 2022

15/07/2022

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương tuyển dụng công chức loại D năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/07/2022 đến hết ngày 14/08/2022

– Địa điểm: Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: sbv.gov.vn