Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ tuyển dụng công chức loại D năm 2022

23/03/2022

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ tuyển dụng công chức loại D năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 28/03/2022 đến hết ngày 27/04/2022

– Địa điểm: Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: sbv.gov.vn