Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 – 2020

28/05/2020

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C đối với vị trí Chuyên viên Nghiệp vụ bằng hình thức xét tuyển vào làm việc tại 11 NHNN Chi nhánh tỉnh năm 2019 – 2020. Cụ thể như sau:

1. Đơn vị, số lượng vị trí cần tuyển và một số yêu cầu về đào tạo

TT Chi nhánh Chỉ tiêu tuyển dụng Chuyên ngành đào tạo Xếp loại tốt nghiệp
1 Cao Bằng 01 Ngân hàng; Tài chính; Kinh tế phát triển; Kinh tế đầu tư; Quản lý kinh tế; Kinh tế học; Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế đầu tư tài chính; Kinh tế đối ngoại; Kế toán; Kiểm toán; Toán kinh tế; Thống kê kinh tế; Thống kê kinh doanh; Kinh tế quốc tế Khá trở lên
2 Hà Giang 02
3 Lai Châu 02
4 Lạng Sơn 02
5 Sơn La 02
6 Tuyên Quang 02
7 Đắk Lắk 02
8 Đắk Nông 02
9 Gia Lai 02
10 Kon Tum 02
11 Lâm Đồng 02
Tổng số 21

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 27/5/2020 đến hết ngày 5/6/2020

– Địa điểm nhận hồ sơ: Trụ sở của 11 NHNN Chi nhánh tỉnh nêu tại Mục 1 Thông báo này.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn

– Đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào 06 NHNN Chi nhánh tỉnh miền núi phía Bắc (Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Tuyên Quang và Sơn La): Dự kiến tổ chức phỏng vấn vào tháng 6/2020 tại Học viện Ngân hàng – 12 Chùa Bộc – Hà Nội;

– Đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào 05 NHNN Chi nhánh tỉnh Tây Nguyên (Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng): Ngân hàng Nhà nước sẽ có thông báo cụ thể về thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn sau.

Trên đây là tóm tẳt thông tin tuyển dụng công chức loại C bằng hình thức xét tuyển vào làm tại 11 NHNN Chi nhánh tỉnh năm 2019 – 2020. Thông tin chi tiết về: Điều kiện chung; Ưu tiên trong tuyển dụng; Hồ sơ dự tuyển; Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển; Thời gian và nội dung xét tuyển; Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức; Đăng tải thông tin xem chi tiết tại Thông báo tuyển dụng trong Mục Tuyển dụng, website của NHNN: www.sbv.gov.vn.

Lưu ý: Thông báo tuyển dụng đăng trên website của NHNN là căn cứ đầy đủ nhất đế thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020

>>>>>Xem thêm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức loại C năm 2020

Nguồn tin: sbv.gov.vn