Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thi tuyển công chức loại D năm 2023

26/05/2023

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức loại D năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 29/05/2023 đến hết ngày 27/06/2023

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Nhân sự; Chi cục Quản trị tại TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: www.sbv.gov.vn